HELSENORGE

Innsyn i journal

Du kan få innsyn i din journal via digital tilgang og pasientjournal på HelseNorge.no

Ønsker du utskrift av journalen?

Som pasient har du etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1 rett til innsyn i egen journal. Du kan sende skriftlig forespørsel for å be om journalinnsyn . Journaldokumenter vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Du kan også benytte digital tilgang via HelseNorge, som viser utvalgte journaldokumenter tilbake til 1. april 2019. Les mer om digital tilgang og pasientjournal på HelseNorge.no

​Ikke Helsenorge-bruker?
Hvis du ikke har en brukerprofil på helsenorge.no, eller trenger hjelp til å finne frem, kontakt deres Veiledningstjeneste på telefon 23 32 70 00.​ ​​​​Dersom du har spørsmål til sykehuset angående digital tilgang og pasientjournal på HelseNorge.no kan du skrive brev til adressen som er oppgitt under. 

LDS følger Helse Sørøst standard når det gjelder innsyn:

 • Det gis ikke innsyn på vegne av barn under 16 år. Når barnet blir 16 kan det selv se dokumenter som ble opprettet da det var yngre.
 • Journaldokument blir tilgjengelig 24. timer etter at det er godkjent.

Disse dokumentene finner du på helsenorge.no

 • Epikriser og sammenfatninger
 • Polikliniske notat (alle yrkesgrupper)
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Evalueringsnotat/ oppsummeringsnotat
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev til pasient/ pårørende
 • Informasjon til pasient/pårørende

For skriftlig henvendelse, ønsker vi at du benytter sykehusets skjema for innsyn i egen journal. Det finner du nederst på siden. Fyll inn, skriv ut og send inn skjemaet per post:  "Forespørsel om journalutskrift / innsynslogg i pasientjournal ".

Utskrift av logg fra pasientjournalen viser hvem som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Du kan lese mer her om dine rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven.

Advokat på vegne av pasient: Henvendelser må rettes skriftlig til Dokumentsenteret, og forutsetter fullmakt fra pasienten. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Dokumentsenteret
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Direkte telefonnummer til Pasientjournalarkivet er 23 22 51 32 (kl. 08:00 – 15:00).

For pårørende

Henvendelser fra pårørende som ønsker innsyn i pasientjournal må sendes skriftlig. Brevet adresseres til pasientjournalarkivet, og det må vedlegges fullmakt fra pasienten.

Dersom pasienten er død har nærmeste pårørende rett til innsyn i avdødes journal så fremt ikke særlige grunner taler imot. Andre pårørende må ha fullmakt fra avdødes nærmeste pårørende.

I brevet må det framkomme hva det ønskes utskrift av. Ved manglende opplysninger om postadresse eller manglende dokumentasjon, kan vi dessverre ikke behandle forespørselen.

Forskning

Forespørsel om pasientopplysninger som ønskes utlevert i forskningssammenheng må rettes skriftlig til Dokumentsenteret. Henvendelsen må inneholde REK-godkjenning, samt kopi av samtykkeskjema fra pasienten.

Forsikringsselskap

Forespørsel om pasientopplysninger som ønskes utlevert fra forsikringsselskaper må rettes skriftlig til Dokumentsenteret og det må foreligge kopi av fullmakt fra pasienten.

Offentlige instanser

Henvendelser fra offentlige instanser, som for eksempel politi, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning m.v., må rettes skriftlig til 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Dokumentsenteret
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Wordikon
 Forespørsel om innsyn - skjema.docx

Fant du det du lette etter?