Sykehuset er i grønn beredskap

Sykehuset er i grønn beredskap. Vi har økt aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har vi planer klare for å kunne ta imot flere Covid-19-pasienter. Av smittevernhensyn er det adgangskontroll ved sykehuset, med begrenset adgang for besøk. Ledsager kan bare unntaksvis være med inn på sykehuset.

Hva skjer før, under og etter behandling?