Hva skjer før, under og etter behandling?

 • 06.09.2019
  Årets doktorgrad til Østlie

  Psykologspesialist og forsker ved LDPS Kristin Østlie ble tildelt prisen på Psykologforeningens kongress.

 • 23.08.2019
  Kaja fra Lovisenberg DPS får Inspirasjonsprisen 2018

  Psykolog Kaja Asbjørnsen Betin får prisen for sitt systematiske arbeid med å formidle kunnskap om digital psykisk helsearbeid. 

 • 23.08.2019
  Disputas Gunnar Petursson

  30. august 2019 i auditorium, Kreftsenteret, Ullevål sykehuskl. 13:15.

 • 05.08.2019
  Endringer i varselordningen

  Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • 02.08.2019
  Mentaliseringsteam gir effekt for ungdom

  Teamet arbeider med ungdom som har selvskadings- og selvmordsproblematikk.

 • 29.07.2019
  Pårørendegruppe høsten 2019

  Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe. Det er et tilbud til pasientenes pårørende.

 • 12.06.2019
  Stänicke bidrar til rapport om barn

  Hun fokuserer på hvordan vi kan forstå selvskading ut i fra psykologiske utviklingstema i ungdomstiden – som løsrivelse, identitet og selvutvikling.

 • 03.05.2019
  Velkommen til LDS

  Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for flere av Oslos bydeler, med øyeblikkelig-hjelp funksjon innen områdene indremedisin og psykisk helsevern.

 • 03.05.2019
  Solli og Kjos om Musikkterapi på NRK P2

  Musikkterapirommet - et rom som kan redde deg fra helvete - hør intervjuet i NRK P2 her, med Angelica Kjos og Hans Petter Solli.

 • 29.04.2019
  Skulderakademiet på Lovisenberg

  Sykehuset som behandler flest skulderlidelser i Norge var nylig kursarena i avansert skulderkirurgi.

 • 26.04.2019
  Ungdomsråd på Lovisenberg

  Vi har invitert ungdom fra 16 til å delta i vårt ungdomsråd som er under etablering. Første møter er holdt, og vi ser frem til samarbeidet.

 • 26.04.2019
  Eggesbø om diabetesartikkel

  Den omtaler en sammenlignende studie om virkningen av medikamentene Toujeo og Tresiba.