Sykehuset er i grønn beredskap

Pasienter skal møte til time dersom de ikke har fått annen beskjed. Det er økt bruk av digitale konsultasjoner der det er mulig.
Det er generelt besøksforbud i sykehuset, unntak er besøk til kritisk syke, som avtales på forhånd. Ledsager kan bare unntaksvis være med inn på sykehuset.

Due to the covid-19 situation, visitors are not allowed. There are limited exceptions to this policy predicated on the medical necessity of the patient.

Hva skjer før, under og etter behandling?