Mer om oss

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo, og gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet. Sykehuset har også særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Lovisenberg Lindring og Livshjelp. Sykehuset har 1650 årverk, omlag 2300 ansatte og et budsjett på 2600MNOK. LDS er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag, eid av stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg.

About the hospital (english)​.

Ledige stillinger

Se oversikt over ledige stillinger ved sykehuset her

Ledelsen og styret

Les mer her.

Utviklingsplan 2040

Planen beskriver hvilke veivalg sykehuset ønsker å ta for å utvikle seg framover.  Planleggingshorisonten er fram til 2040. Det har vært arbeidet med planen i ulike forum internt ved sykehuset, og i møter med brukere, bydeler og kommunene ellers.

Planen beskriver hvordan sykehuset ønsker å utvikle seg for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i årene fremover, og hvordan denne utviklingen skal skje i samarbeid med bydeler og andre deler av helsetjenesten for å gi et helhetlig og godt pasienttilbud. For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Utviklingsplan 2040 LDS


Verdigrunnlag og strategiske mål

Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og å ha omsorg for. Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Basert på kjerneverdiene nestekjærlighet og kvalitet skal sykehuset gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener.


 

Våre eiere

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er organisert som et aksjeselskap og eies med lik eierandel av de to diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. 
Sykehuset har et ideelt, ikke-kommersielt formål, og har siden den første driften startet i 1868 vært en integrert del av det offentlige helsetilbudet, noe som i dag skjer gjennom en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. ​

 

Studenter deltar i arbeidet ved sykehuset

LDS er et undervisningssykehus. Som pasient må du derfor påregne at det er kan være studenter tilstede i alle deler av sykehuset. Du skal spørres om og akseptere at student observerer, ev. deltar i undersøkelser, behandling og stell i sykehuset. Studentene har den samme taushetsplikten som våre medarbeidere 

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post. Adressen er 9908:965985166 
Org nr: NO 965 985 166 MVA
Fakturahenvendelser og fakturaer som PDF: regnskap@lds.no 


 

Årsberetning og årsregnskap

Media

Sentralbord: 23 22 50 00

 

Pressekontakt, mediehenvendelser: 

Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem 
Tlf.: 98 20 75 12 
E-post: toh@LDS.no


​    
Henvendelser om nettsidene: 

Webredaktør Johan Stenseth
Tlf.: 45 41 28 59
E-post: josst@LDS.no

 
Fotografering eller opptak på sykehuset

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på  sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video. Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

 

Adkomst

Les mer her.

Overnatting i nærheten

Gjestehuset Lovisenberg

Lovisenberggaten 15a, 0456 Oslo
Tlf. Gjestehuset: 22 35 83 00

 
Gjesterommene ligger i Diakonissehusets andre etasje. Det finnes enkle og funksjonelle rom med felles bad, men også rom som er innredet i tradisjonell stil med eget bad. Frokost serveres i frokostsalen i kjelleren, og kaffe/te kan nytes i våre fellesarealer. Der kan du også bruke trådløst nettverk. Tv-stue finnes i 1 etasje. Frokost og fasiliteter er inkludert i romprisen.

Priser
Rom med eget bad koster 990 kroner for én person og 450 kroner ekstra for person nummer to. Rom med felles bad koster 790 kroner for én person og 450 kroner ekstra for person nummer to. Parkering kan skje på oppmerket plass utenfor Gjestehuset og koster 110 kroner i døgnet ved registrering i resepsjonen. Ellers kan du betale på parkeringsautomaten.

Pasienthospitalet Ullevål

700 m. gangavstand.

Scandic

Vi har avtale med tre Scandic hoteller i Oslo:

Scandic Vulcan

Scandic St. Olavslass

Scandic Holberg

Pasienter må kontakte hotellet selv ved enten å benytte lenkene over, eller å benytte kode: D000042572 for å få rabatt.

Dine rettigheter angående refusjon av reiseutgifter mv. 

Gaver til sykehuset

LDS profilfilm

 

  

Frivilligtjenesten 

Ved sykehuset er det flere oppgaver av praktisk og sosial art som utføres av frivillige. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, blant annet gjennom pasientbiblioteket fra Røde Kors. 

 

Et historisk tilbakeblikk 

Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, pioneren Cathinka Guldberg, i 1868. Hennes innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset. 

 

Logo og grafisk profil

Profilen er sykehusets signatur, og riktig bruk bidrar til klar og enhetlig kommunikasjon med våre brukere og omgivelser. Sykehusets ulike enheter er samlet under det samme merket, som kommuniserer tilhørighet til felles organisasjon: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.


 

Leie av auditorium

Se mer informasjon her.

For ansatte og samarbeidspartnere

Grønt sykehus 


Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger​

Her finner du generell informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 

Samfunnsansvar er naturlig del av vår virksomhet og er bl.a. ivaretatt i innkjøpsprosessene. Aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering, det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. 
 
Ved henvendelser angående åpenhetsloven og vår aktsomhetsvurdering kan du skrive e-post til Saksarkiv.Fellespost@lds.no eller innkjøpssjef Øyvind Hansen: OyvindRustad.Hansen@lds.no

  
Fant du det du lette etter?