Mer om oss

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo, og gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet. Sykehuset har også særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Lovisenberg Lindring og Livshjelp. Sykehuset har 1650 årverk og omlag 2000 ansatte. LDS er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag, eid av stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg.

Ledige stillinger

Se oversikt over ledige stillinger ved sykehuset her

Ledelsen og styret

Les mer her.

Utviklingsplan 2018 - 2035

Lovisenberg Diakonale Sykehus har på oppdrag fra Helses Sør Øst RHF utarbeidet sin utviklingsplan frem mot 2035.
 
På oppdrag fra Helse Sør-Øst, oppdateres utviklingsplanen. Planleggingshorisonten er fram til 2040. Det arbeides for tiden med oppdatering internt ved sykehuset, og forslag til ny plan sendes på høring i januar 22. Oppdatert plan skal være ferdigstilt innen mai 22.

Planen som beskriver hvordan sykehuset ønsker å utvikle seg for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i årene fremover, og samarbeidet med bydeler og andre deler av helsetjenesten for å gi et helhetlig og godt pasienttilbud.
    
For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner i tråd med nasjonale og regionale føringer.
 

Verdigrunnlag og strategiske mål

Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og å ha omsorg for. Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Basert på kjerneverdiene nestekjærlighet og kvalitet skal sykehuset gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener.


 

Våre eiere


 

Studenter deltar i arbeidet ved sykehuset

LDS er et undervisningssykehus. Som pasient må du derfor påregne at det er kan være studenter tilstede i alle deler av sykehuset. Du skal spørres om og akseptere at student observerer, ev. deltar i undersøkelser, behandling og stell i sykehuset. Studentene har den samme taushetsplikten som våre medarbeidere 

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post. Adressen er 9908:965985166 
Org nr: NO 965 985 166 MVA
Fakturahenvendelser og fakturaer som PDF: regnskap@lds.no 


 

Årsberetning og årsregnskap

Media

Sentralbord: 23 22 50 00

 

Pressekontakt, mediehenvendelser: 

Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem 
Tlf.: 98 20 75 12 
E-post: toh@LDS.no


Koronasituasjonen i Lovisenberg Diakonale Sykehus: Gul beredskap.

(tall oppdateres tirsdager)

4. januar 2022:
- Antall innlagte pasienter med Covid-19: 12

Tall for 2021

- Utskrevne til bosted: 327
- Overført til annet sykehus: 40
- Døde: 27

Tall for 2020:

- Utskrevne til bosted: 178
- Overført til annet sykehus: 15
- Døde: 5

   
Henvendelser om nettsidene: 

Webredaktør Johan Stenseth
Tlf.: 45 41 28 59
E-post: josst@LDS.no

 
Fotografering eller opptak på sykehuset

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på  sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video. Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

 

Adkomst

Les mer her.

Overnatting i nærheten

Gjestehuset Lovisenberg

Lovisenberggaten 15a, 0456 Oslo
Tlf. Gjestehuset: 22 35 83 00

 
Gjestehuset ligger rett ved siden av sykehuset. Alle rompriser inkluderer frokost og trådløst internett. Gjestekjøkken og tv-stue ligger i 3. etasje.
 
Per person i dobbeltrom med felles bad 620,-. Enkeltrom med felles bad: 790,- Per person dobbeltrom med eget bad: 990,-. Enkeltrom med eget bad: 990,-.
Prisene gjelder fra 01.01.2019
Parkering på området kr. 110,- pr. døgn for våre overnattingsgjester.
Henvendelse i resepsjonen.
De som overnatter på Gjestehuset kan be om (når de booker rom) å få kveldsmat (kvelden før opr),  istedenfor frokost.

 
Scandic Vulkan

Adresse: Vulkan, Maridalsveien 13A, 0175 Oslo
Telefonnummer: 21 05 71 00
Sykehuset har en rabattavtale med Scandic Vulkan,  1,4 km fra sykehuset.
Rabattert pris er 1.190 kr + 200 for en ekstra/ledsager. Frokost er inkludert.
Bestill  på scandichotels.no  bookingkode D000042572

 

Pasienthospitalet Ullevål

700 m. gangavstand.

Hvordan finne frem?

Se kart og veibeskrivelse til Lovisenberg.

 

Dine rettigheter angående refusjon av reiseutgifter mv. 

Gaver til sykehuset

LDS profilfilm

 

  

Frivilligtjenesten 

Ved sykehuset er det flere oppgaver av praktisk og sosial art som utføres av frivillige. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, blant annet gjennom pasientbiblioteket fra Røde Kors. 

 

Et historisk tilbakeblikk 

Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, pioneren Cathinka Guldberg, i 1868. Hennes innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset. 

 

Logo og grafisk profil

Profilen er sykehusets signatur, og riktig bruk bidrar til klar og enhetlig kommunikasjon med våre brukere og omgivelser. Sykehusets ulike enheter er samlet under det samme merket, som kommuniserer tilhørighet til felles organisasjon: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.


 

Leie av auditorium

Se mer informasjon her.

For ansatte og samarbeidspartnere

Fant du det du lette etter?