HELSENORGE

Frivilligtjenesten

Sykehuset skal være en arena for ideelt engasjement, blant annet ved at vårt tilbud suppleres med frivillige. De frivillige er med på å gjøre det lille ekstra som kan medvirke til at pasienter og pårørende skal få et godt møte med sykehuset. For mange kan et møte med sykehuset være nytt og ukjent, og man kan være i en sårbar situasjon. Vi ønsker at pasienter og pårørende skal føle seg ivaretatt fra første stund. Fant du det du lette etter?