Skulderproteseoperasjon

Ortopedi

Skulderleddet (glenohumoralleddet) er kroppens mest bevegelige ledd, og er over tid utsatt for slitasje. Slitasje i skulderen kan gjøre leddet stivt og smertefullt. Er skulderen utslitt og gir mye smerter kan det bli aktuelt å skifte ut leddet med en skulderprotese.

Innledning

Ved slitasje i skulderleddet (glenohumeralleddet) blir brusken på leddflatene brutt ned og det kan danne seg beinpåleiringer i leddet. De andre strukturene rundt skulderleddet, som for eksempel leddhinne, leddbånd, slimposer og sener blir også påvirket. Dette kan føre til smerte, knekkelyder/knirking ved bevegelse av skulderen, stivhet og vansker med å bruke armen i det daglige.

Behandlingen av slitasje i skulderen består i første omgang av smertelindring, råd om tilpasset aktivitet og behandling hos fysioterapeut. Steroidinjeksjon kan lindre plagene. Fastlegen skriver ut henvisning til fysioterapeut. Du får selv ansvar for å bestille time ved et fysioterapiinstitutt.

Noen få pasienter får betydelig redusert førlighet i armen og sterke smerter til tross for behandling som beskrevet over. Det kan da være aktuelt å sette inn en protese i skulderleddet. Fastlege, manuell terapeut eller kiropraktor kan i så fall sende en henvisning til ortoped. Innsetting av skulderprotese kan også være aktuelt etter kompliserte brudd i skulderen.

 

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

DINE FORBEREDELSER FØR INNLEGGELSEN

FOREBYGGING AV INFEKSJON


Sykdom og hud
Det er viktig at du er frisk når du skal opereres for å unngå komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Ring oss dersom du har:

 • forkjølelse, feber, urinveisinfeksjon, eller andre infeksjoner i kroppen
 • sår, rifter eller kviser på huden rundt operasjonsområdet, da dette kan være inngangsport for bakterier
 • sår andre steder på kroppen
 • vært innlagt på sykehus, eller gjennomgått kirurgiske inngrep (også i tennene) siden siste kontakt med sykehuset
Det kan da være nødvendig å utsette operasjonen for å ivareta din sikkerhet.

Tannstatus
Dersom du ikke har vært hos tannlege det siste året, må du bestille time for kontroll senest en måned før innleggelsen. Grunnen til dette er at en infeksjon i munnhulen kan spre seg til skulderprotesen.

Antibiotikaresistente bakterier
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistente enterokokker (VRE) og extended spectrum betalaktamase (ESBL).

Ta kontakt med din fastlege for prøvetaking før din kontakt med sykehuset dersom du:

 • har jobbet ved eller vært behandlet på sykehus eller hos tannlege utenfor Norge i løpet av de siste 12 måneder
 • har vært innlagt på sykehus der det pågikk utbrudd med ESBL, VRE eller MRSA
 • bor sammen med/overnattet hos noen som er eller har vært smittet av ESBL, VRE eller MRSA
Dersom prøven er positiv, ta kontakt med sykehuset slik at vi kan planlegge smitteforebyggende tiltak. Dette gjelder ikke dersom du allerede har tatt en prøve som var negativ. Ta uansett med prøvesvaret når du kommer til oss.

ANDRE FORBEREDELSER

Les igjennom alle papirene du har fått fra sykehuset også "Viktig informasjon til deg som skal opereres"

Overnatting natt til operasjonsdagen: Dagen før operasjon skal du møte på Operasjonsforberedende poliklinikk. Deretter drar du hjem/ til privat overnattingssted og kommer tilbake operasjonsdagen. Ved behov for hotell, se ev. alternativer på sykehusets nettside.

Aktivitet: Hold deg i aktivitet og utfør tilpasset trening helt frem til operasjonen. Det bidrar til at du kommer deg fortere etter operasjonen.

Smerte: Smerte påvirker aktivitet og søvn. Benytt derfor smertestillende ved behov også i tiden før innleggelse. For restriksjoner siste uke før innleggelse, se eget skriv: «Viktig informasjon til deg som skal opereres».

Kosthold: Før en operasjon er det viktig å ha et sunt og næringsrikt kosthold. Det er spesielt viktig at du får dekket kroppens behov for energi og proteiner. Gode proteinkilder er blant annet kjøtt, fisk, egg, ost og melkeprodukter. Vi anbefaler at du tar et daglig tilskudd av 10 ml tran (eller 2 trankapsler), og 1 multivitamintablett i tiden før operasjonen.

Røyking: Røyking øker risikoen for komplikasjoner, spesielt sårinfeksjoner. Det tilrådes røykestopp 8 uker før og 4 uker etter planlagt operasjon. Nikotinplaster, tyggegummi eller e-sigaretter kan være alternativer dersom du ikke klarer å stoppe.

Planlegg oppstart av fysioterapi: Ta kontakt med fysioterapeut på hjemstedet i forkant av operasjonen.

Ved behov for hjelp i hjemmet: Kontakt din bydel eller hjemkommune hvis du tenker at du trenger hjelp når du kommer hjem.

Tenk gjennom hvordan det vil bli å komme hjem:

 • Planlegg slik at du har mat.
 • Avtal med pårørende eller bekjente dersom du bor alene ognoen hos deg første natten etter hjemkomst.
 • Den viktigste opptreningen etter en proteseoperasjon er å raskt i gang med dagliglivetsaktiviteter. Våre pasienter blir derfor vanligvis utskrevet til hjemmet. Dersom du likevel ønsker et opphold på rehabiliteringssenter må du betale dette selv.

DAGEN FØR OPERASJON

Ta med til Operasjonsforberedende poliklinikk:

 • Egne medisiner i originalpakning og legemiddelliste fra fastlegen.
 • Dersom du har fått beskjed om at du skal legges inn dagen før operasjonen tar du også med det som står listet opp under.

Oppmøte

Møt opp på venterommet for Operasjonsforberedende poliklinikk. Følg skilting fra hovedinngang eller hjørneinngang.Sett av dagen da det blir venting. Ta gjerne med lesestoff og ev. matpakke om du ikke vil benytte kantinen.

I løpet av dagen får du snakke med sykepleier, og anestesilege som vil fortelle om hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.

Bedøvelse
Alle som får innsatt skulderprotese opereres i full narkose. I tillegg vil du få smertelindring etter operasjonen, enten i form av nerveblokade eller lokalbedøvelse. Nerveblokaden kan gi nedsatt kraft og bevegelse i armen så lenge bedøvelsen varer.

FORBEREDLESER TIL OPERASJON

Dusj:
Du skal dusje og vaske deg med desinfiserende såpe (Hibiscrub, som du får på sykehuset). Du skal fjerne smykker, sminke og neglelakk før du dusjer.

Hensikten med grundig og gjentagende dusj før operasjonen er å redusere risiko for sårinfeksjoner etter operasjonen. Hibiscrub er erstatning for andre såper og må ikke blandes med andre såpeprodukter, sjampo, balsam eller lignende.

Slik skal du vaske deg både kvelden før operasjonen og operasjonsdagen:

 1. Vask håret grundig med sjampo (kun kvelden føroperasjonen).
 2. Skyll hår og kropp grundig med vann.
 3. Skru av dusjen.
 4. Fyll hånden med Hibiscrub.
 5. Såp inn helekroppen. Unngå å få Hibiscrub i øynene og øregangen. Vær spesielt nøye med å vaske bakterierike områder som negler, armhuler, navle, lyske, skritt og anus.
 6. Skyll hele kroppen nøye.
 7. Gjenta punkt 4–6 engang.
 8. Tørk deg med et rent håndkle og ta på deg rene klær.
 9. Kroppen skal ikke smøres inn med fuktighetskrem e.l. etter dusj.
 10. Legg på rentsengetøy.


Fasting
Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

 


Under

OPERASJONSDAGEN

Det er viktig å møte fastende og presis ved ventearealet i 4. etg. Der blir du tatt imot av sykepleier og får snakke med ortoped før operasjonen.

Ta med:

 • Egne medisiner i originalpakning og legemiddelliste fra fastlegen
 • Romslig og behagelig tøy til hele oppholdet
 • Stødige sko som er enkle å ta på og ikke er glatte
 • Toalettsaker
 • Kontanter til å kjøpe medisiner

Ved oppmøte får du eventuelle faste medisiner og smertestillende, deretter skifter du til sykehustøy. Operasjonsområdet merkes av ortoped, og barberes ved behov.

Når operasjonen er ferdig overflyttes du til overvåkningsavdelingen (Postoperativ avdeling).

Der får du etter hvert tilbud om lett mat og drikke, og du blir mobilisert til stående stilling. Du blir på overvåkningsavdelingen noen timer eller til dagen etter operasjonen. Det er ikke ønskelig med besøk på overvåkningsavdelingen. Hovedpårørende kan kontakte avdelingen på telefon: 23 22 57 93.

Fra overvåkningsavdelingen blir du overflyttet til kirurgisk post 2 eller post 10.

Etter

ETTER OPERASJONEN

Forebygging av blodpropp
I forbindelse med operasjonen er det en risiko for blodpropp. Dette forebygger vi ved å gi deg sprøyter med et blodfortynnende medikament og ved at du raskt kommer i aktivitet etter operasjonen.

Personlig hygiene og kosthold
Personalet vil tilrettelegge for stell og du vil gradvis bli mer selvhjulpen. Vi ønsker at du bruker ditt eget tøy etter operasjonen. Vi anbefaler løstsittende tøy som kan åpnes og lukkes foran, og eventuelt tres over hodet etter at den opererte armen er plassert i plagget først.

Du kan dusje fra og med 2. dag etter operasjonen. Før du dusjer er det viktig å kontrollere at bandasjen er tett og sitter godt. Så lenge du er i avdelingen får du hjelp til å kontrollere dette og eventuelt skifte bandasje.

Du oppfordres til å spise måltidene i spisesalen. Det er viktig at du spiser og drikker noe til alle måltider da du trenger næringsstoffer og energi til sårtilheling og opptrening. Ta gjerne et ekstra mellommåltid om du ikke klarer å spise nok til hovedmåltidene.

Medikamenter og smertebehandling
De medisinene du har brukt før operasjonen skal du vanligvis fortsette med etter operasjonen. Under innleggelsen får du dine faste medisiner av sykepleier på avdelingen.

I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig med blodoverføring i forbindelse med operasjonen.

En skulderproteseoperasjon vil medføre smerter. Du vil få smertestillende til faste tider og ellers ved behov. Sammen med smertestillende medikamenter kan du benytte en mansjett med isvann som kjøler ned skulderen, og reduserer smerte og hevelse

Det er viktig at du sier fra til sykepleier og lege hvor sterke smerter du har, hvordan de oppleves og om behandlingen virker. En smerteskala kan hjelpe oss å gradere intensiteten av smertene.

Hvis du mener smertene dine er på 4 eller mer på smerteskalaen, må du si ifra til sykepleier. Du kan for eksempel be om hjelp på følgende måte:

«Jeg har smerte på 4 – jeg trenger mer smertestillende.» 

0          1          2          3          4         5          6          7          8          9          10

Ingen            Svake                    Moderate                       Sterke           Verst tenkelige smerter                                                                                                           smerter

Det er ikke alle som bruker ordet «smerte» når noe er vondt. Noen beskriver smerte som ubehag eller sårhet. Du kan likevel bruke smerteskalaen for å gradere opplevelsen av ubehag.

Målet med smertebehandling er at du skal kunne være i aktivitet, men også få tilstrekkelig hvile.

Egeninnsats og opptrening
Det er viktig å komme tidlig i gang med opptrening etter operasjonen. Personalet vil hjelpe deg med å stå opp de første gangene til du er trygg på å klare dette selv. Det forventes gradvis økende aktivitet.

Du tilses av fysioterapeut under oppholdet og får informasjon om det videre forløpet. Fysioterapeuten lærer deg lette øvelser som du kan gjøre flere ganger daglig.

Du vil få et fatle til den opererte armen. Dette kan du bruke etter operasjonen for smertelindring og beskyttelse i startfasen. Varighet av fatlebruken styrer du selv. Fysioterapeutene vil vise deg hvordan du tar fatlet av og på.

Kontroller jevnlig i speil at du ikke heiser opp operert arm og skulder. Pass også på at du har satt på fatlet korrekt.

Røntgen: Det blir tatt et kontrollbilde av skulderprotesen i løpet av innleggelsen.

Besøkstid
Det er besøkstid for pårørende hver dag mellom kl.15–19.

Vi ber deg om å ta hensyn til dine medpasienter hvis du har langvarig besøk eller mange besøkende samtidig.

UTSKRIVNING

Du kan regne med å være på sykehuset 2–3 dager etter operasjonen. Før du skrives ut skal du være selvhjulpen og selvstelt.

Du får med deg følgende ved utreise:

 • Dato for kontrolltime etter 6 uker hosfysioterapeut
 • Dato for kontrolltime med røntgen etter 3 måneder hos ortoped
 • Private medisiner og verdisaker som har vært innelåst
 • Resepter sendes elektronisk til apoteket
 • Fysioterapirapport
 • Sykmelding ved behovSykepleierapport til hjemmetjenesten ved behov
 • Operasjonsbeskrivelse

Transport
Du kan ikke kjøre bil selv, du må derfor avtale henting på forhånd. Tidspunkt for henting er best å avtale etter operasjonen. Hvis du ikke har noen som kan hente deg kan sykehuset bestille transport via Pasientreiser, du betaler da en egenandel så fremt du ikke har frikort. Hvis du har fått behandling utenfor din helseregion og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg, kan du få dekket reisen med forhøyet egenandel. Helseekspressen benyttes i hovedsak hvis du bor utenbys.

VIDERE FORLØP

Bandasjen og såret
Bandasjen du får på ved utreise er en pustende dusjbandasje. Den beskytter såret slik at det ikke blir vått.

Før utreise vil såret tilses og bandasjen skiftes. Dersom bandasjen holder seg tørr kan den sitte på til stingene fjernes. Du må kontrollere at bandasjen sitter godt på før du dusjer. Hvis bandasjen blir våt (f.eks gjennomtrukket med blod) eller løsner, må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.

Bandasjeskift:

 • Vask hendene grundig.
 • Fjern den gamle bandasjen. Ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
 • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
 • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Sting
Stingene skal fjernes 14 dager etter operasjonen hos din fastlege.

Det første året etter operasjonen bør du unngå direkte sollys på arret for at det skal bli penest mulig. Før soling bør du dekke til arret med plaster eller høy solfaktor.

Hevelse og misfarging av den opererte skulderen
Det er normalt at den opererte skulderen og armen er hoven og misfarget etter operasjonen, på grunn av økt væske- og blodansamling. Dette forsvinner etter hvert.

Smerter
Det er normalt å ha smerter etter operasjonen. Bruk derfor smertestillende som avtalt den første tiden, spesielt ved økt aktivitet og før trening. Du kan gradvis trappe ned smertestillende etter hvert som smertene avtar.

Mat/ernæring
Etter en operasjon har kroppen økt behov for næringsstoffer til sårtilheling og opptrening. Det er viktig at kroppens behov for energi (kalorier) og næringsstoffer dekkes. Om du har dårligere appetitt enn vanlig, spis heller små og hyppige måltider. Det anbefales at du tar et daglig tilskudd av 10 ml tran (eller 2 trankapsler), 1 multivitamintablett, samt jern og C-vitamin tilskudd i 6–8 uker etter operasjonen.

Bruk av smertestillende og jerntabletter kombinert med redusert aktivitet, kan gi forstoppelse. For å forebygge dette anbefaler vi deg å spise fiberrik kost og drikke rikelig. Du kan kjøpe Lactulose/Duphalac reseptfritt på apoteket hvis du trenger det etter hjemkomst.

Opptrening
Etter operasjonen kan du gjøre det du føler deg i stand til av lette daglige aktiviteter. Du kan forvente å være litt mer trøtt når du kommer hjem, det skyldes ettervirkningene fra operasjonen. Dette er helt normalt. Din egeninnsats er viktig for et godt resultat. Vi anbefaler at du kommer i gang hos fysioterapeut i løpet av 1–2 uker etter hjemkomst. Smerte og hevelse er en veileder for aktivitetsnivå, trening og hvile.

Bilkjøring
Når du kan begynne å kjøre bil igjen er avhengig av smerte og funksjon.

Ofte tar det flere uker før du kan kjøre igjen. Du kan heller ikke kjøre bil ved bruk av smertestillende medikamenter merket med rød trekant. Sikkerheten er ditt eget ansvar. Ta kontakt med eget forsikringsselskap om du er usikker.

Hva du kan forvente i forløpet etter operasjonen

Dette kan deles inn i 4 faser:

Fase 1. Fra etter operasjonen til utskrivelsen

Du bruker fatle som smertelindring, og gjør enkle øvelser for opererte skulder/arm. Du kan begynne å bruke armen i lette daglige aktiviteter, som å spise og vaske ansiktet.

Før du blir utskrevet fra sykehuset, vil personalet hjelpe deg med å planlegge hvordan du skal klare deg når du reiser hjem.

Fase 2. Fra utskrivelse til ca. 6 uker etter operasjonen

Smertene i skulderen din vil gradvis begynne å avta og du vil føle deg mer trygg. Du kan gradvis avvikle bruk av fatlet og bruke det bare når du føler det er nødvendig. Du bør ikke støtte deg på armen/skyve deg opp fra underlaget med den opererte armen i denne perioden. Du begynner med fysioterapi og bør gjøre øvelser regelmessig på egenhånd for å bedre bevegeligheten og trene opp muskelkontroll. Du bør foreløpig unngå vektbelastninger. Spør fysioterapeuten dersom du er usikker på hva du kan gjøre eller ikke kan gjøre.

Fase 3. Mellom ca. 6 og 12 uker

Smertene avtar ytterligere i denne fasen. Øvelsene er nå utformet for å forbedre skulderbevegelighet og øke muskelkontroll. Etterhvert vil du oppleve økende evne til å bruke armen til daglige gjøremål.

Fase 4. Etter ca. 12 uker

Du kan gå videre til mer belastende og krevende aktiviteter som du ønsker å gjøre. Det kan ta mange måneder, i noen tilfeller opp til et par år, å gjenvinne styrke i skulder og arm. Hensikten med operasjonen er primært smertelindring. For de fleste bedres også skulderbevegeligheten, men den blir ofte ikke normal.

Den største effekten av proteseoperasjonen oppleves vanligvis i løpet av de første 6 månedene, men styrke og bevegelighet kan bedre seg opptil 2 år etter operasjonen.

ANBEFALTE ØVELSER ETTER PROTESEOPERASJON I SKULDER

Forslag til øvelser som skal gjøres 5 ganger daglig:

 1. Knytte/åpne hånden ofte.
 2. Bøy og strekk i albuen. Det er viktig å strekke helt ut i albuen.
 3. Trekk skulderbladene sammen og slipp.
 4. Pendleøvelser:
  1. Støtt deg til eksempelvis en stolrygg.
  2. Len overkroppen noe fremover og gjør små pendeløvelser med operert arm. Du kan variere mellom å pendle frem/tilbake, sidelengs, lage sirkler og 8-tall.
 5. NB: Det er viktig at skulderen er avslappet når du utfører denne øvelsen.
 6. La tyngden av armen hvile på La hendene gli fram mot knærne.
 7. Løft den opererte armen opp mot skulderhøyde ved hjelp av den armen.
 8. NB: Det er viktig at du ikke heiser opererte sides skulder når du utfører øvelsen.
 9. Hold overarmen inntil kroppen med bøy i albuen. Vri armen ut til peker rett fram. Denne øvelsen kan du alternativt gjøresittende.

Har du spørsmål kan du ringe fysioterapeutene:      23 22 54 11

 

Vær oppmerksom

KOMPLIKASJONER

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene ved skulderproteseoperasjon er:

 • Infeksjon; forekomst ca. 0,5%
 • Nerveskade; forekomst under 1%
 • Ustabil protese/protesen går ut av ledd; forekommer hos 1 %
 • Skade av blodkar er veldig sjelden, men kan forekomme
 • Blodpropp i lunge/arm/ben er sjelden, men kan forekomme

De aller fleste komplikasjoner og skader kan behandles eller er forbigående, og påvirker sjelden det endelige resultatet.

 • Tegn på infeksjon kan være: rødt, hovent, irritert sår, siving av puss fra såret, feber og/eller økte smerter.
 • Ta kontakt med avdelingen dersom du mistenker at du kan ha fått en komplikasjon eller har spørsmål. 

Vi ber alle vi har operert med skulderprotese om å ta kontakt med sykehuset ved problemer med skulderen uansett tidspunkt, også utover 15 år etter operasjonen.

SENERE SYKDOM

Ved betennelse (bakteriell infeksjon) ulike steder i kroppen, er det en liten risiko for at bakterier kan føres med blodet og sette seg i proteseleddet. Dette kan gi en alvorlig infeksjon.

Hvis du har betennelse i huden eller urinveier (blærekatarr/ nyrebekkenbetennelse/prostata), betennelse i tykktarmen eller galleveiene er det viktig å oppsøke lege for å få fastslått om dette er en bakteriell infeksjon som skal behandles med antibiotika. Det samme gjelder hvis du går til tannlegen og får behandling for tannbyll.

Til legen som behandler infeksjon hos protesepasienter

Som nevnt kan bakteriell infeksjon i hud, galleveier, gastrointestinal tractus og urinveier, føre til hematogen spredning til et proteseledd med alvorlige konsekvenser til følge. Ved cystoskopi/colonoskopi og skopi av galleveier hvor det åpenbart foreligger en infeksjon, er det også indisert med infeksjonsprofylakse.

Man kan bruke Keflin 0,5–1g rett før behandling og ny dose etter fire timer, ev. Dalacin (Clindamycin) 300 mg x 2, eller Erytromycin 500 mg x 4. 

Til tannlegen som behandler infeksjon hos protesepasienter

En anbefaler antibiotikaprofylakse ved tannbehandling av revmatikere, pasienter med hemofili og med nedsatt infeksjonsforsvar og til alle pasienter med bakterielle infeksjoner i munnen.

Kontaktinformasjon

Ortopedi
Telefon
23 22 55 02
mandag - fredag 08.00-11.00, 12.00-14.30
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Kroppsvask før operasjon

Slik skal du vaske deg både kvelden før operasjonen og operasjonsdagen:

 1. ​Vask håret grundig med sjampo (kun kvelden før operasjonen).
 2. Skyll hår og kropp grundig med vann.
 3. Skru av dusjen.
 4. Fyll hånden med Hibiscrub.
 5. Såp inn hele kroppen. Unngå å få Hibiscrub i øynene og øregangen. Vær spesielt nøye med bakterierike områder som neglene, armhuler, navle, lyske, skritt og anus.
 6. Skyll hele kroppen nøye.
 7. Gjenta punkt 4–6 en gang.
 8. Tørk deg med et rent håndkle og ta på deg rene klær.
 9. Kroppen skal ikke smøres inn med fuktighetskrem e.l. etter dusj.
 10. Legg på rent sengetøy.

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Ortopedisk eller generell kirurgisk. ​Les mer her.

Fant du det du lette etter?