HELSENORGE
Ortopedi

Skulderoperasjon, unntatt protese

 
En skulderoperasjon kan blant annet innebære kartlegging og prøvetaking, fjerning av benvev for å lage mer plass, reparasjon av skade på senevev (rotator cuff, biceps), leddleppe (labrum) og/eller leddkapsel.


 


 

Ventetider

Innledning

Mange blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Les mer om skulder

Skuldersmerter

Frozen schoulder - Frossen skulder

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.


 

Overnatting natt til operasjonsdagen

Dersom du har fått innkallingsbrev med oppmøtetid på Operasjonsforberedende poliklinikk dagen før operasjon og på Ventestuen operasjonsdagen, må du selv sørge for overnatting. Ved behov for hotell finner du noen alternativer på sykehusets nettside. For informasjon om refusjon, se www.helsenorge.no

 

Fysioterapeut

Gjør avtale med fysioterapeut på hjemstedet for videre oppfølging 1-2 uker etter operasjonen.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

 
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert dersom det er behov for det. Du vil få snakke med anestesilege som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg, og med ortoped om planen for din operasjon og hva du kan forvente etter operasjonen.

Under

Mange skulderoperasjoner utføres artroskopisk, det vil si kikkhullskirurgi via små snitt i huden, eller som åpne operasjoner. Hva som gjøres under din operasjon avhenger av problemstillingen/skaden og ortopedens vurdering. De fleste pasientene får full narkose.

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det.

 
Du får informasjon fra sykepleier, kirurg og fysioterapeut før hjemreise. Fysioterapeuten gir deg instruksjon i enkle øvelser som du umiddelbart kan begynne med. Behov for fatle avgjøres av ortoped i hvert enkelt tilfelle.
Noen får i tillegg beskjed om å unngå visse bevegelser og aktiv bruk av armen i en periode etter operasjonen. Beskjeder gitt i operasjonsbeskrivelsen og fysioterapirapporten skal alltid følges.

 
Mange blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

 
Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, fysioterapirapport inkludert øvelser, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Det kan være behov for å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping av smertestillende gjøres etter hvert som smertene avtar.
Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.

 
Smerte og hevelse kan også lindres ved å redusere aktivitet og bruke kalde omslag (15-20 min.).

 

Aktivitet

Følg anvisningene gitt ved ortoped og fysioterapeut. Respekter eventuelle restriksjoner. Det er viktig å være i aktivitet og komme tidlig i gang med treningen innenfor anbefalte rammer etter operasjonen. Aktiviteten økes gradvis etter gitte anvisninger.

 
Dersom du skal bruke fatle skal dette være på når du er i aktivitet og om natten i 3-6 uker (du vil få nærmere beskjed av fysioterapeut). Fatlet tas av ved av-/påkledning, dusjing, for pendeløvelser og når du sitter helt i ro.

 

Sting

Stingene fjernes hos din fastlege 14 dager etter operasjonen.

 

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom såret er tørt. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje etter dusjing.
Dersom du har en pustende dusjbandasje beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.

 

Bandasje

Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på til stingene fjernes. 
Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.

 

Bandasjeskift

  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Det kan ta flere uker før du kan kjøre igjen. Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

 

Sykmelding

Vanligvis skriver ortoped den første sykmeldingen etter operasjonen, sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Eventuell forlengelse eller endring av sykmelding gjøres hos fastlege.

 

Oppfølging

Etter 6 uker skal du vanligvis møte til kontroll hos fysioterapeut. Dersom du har lang reisevei kan det avtales kontroll på telefon. Enkelte operasjoner medfører flere kontroller. 

 

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°- 38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner som sårinfeksjon, blodpropp, nerveskade. De aller fleste komplikasjoner er sjeldne og kan behandles.
Ta kontakt med sykehuset dersom du opplever følgende symptomer:
 
  • feber (temperatur over 38° - 38,5° etter operasjonen)
  • frostanfall
  • rødhet eller puss fra sårene 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?