HELSENORGE

RusFACT Oslo Sentrum

FACT (Flexible assertive community treatment) kan oversettes til: fleksibel, aktiv oppsøkende behandling. RusFACT Oslo sentrum er et tverrfaglig behandlingstilbud for personer over 18 år med rusavhengighet. Formålet med tilbudet er å nå personer som har behov for koordinerte tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjeneste, når ordinær ruspoliklinikk og oppfølging fra bydel ikke strekker til.
 

Teamet følger opp personer i Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen, og er sammensatt av ansatte fra bydel, Velferdsetaten og Lovisenberg sykehus. Behandlingen består av både kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste, og er en del av pakkeforløp i TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling).

Teamet er ambulant og følger opp personer ute eller hjemme hos vedkommende. Behandlingen legger vekt på rusmestring, motivasjon, aktivitet, bedringsprosesser og tilhørighet i lokalsamfunnet.

Fant du det du lette etter?