HELSENORGE

Sosialfaglig seksjon

Endret helse og sykdom fører ofte med seg spørsmål og usikkerhet som kan være vanskelig å håndtere alene. Det kan ha stor betydning for behandlingen og rehabiliteringen hvordan pasienten mestrer sine praktiske og personlige utfordringer. Mange pasienter og pårørende ønsker å ordne opp selv, men kan trenge informasjon, råd og veiledning for å finne frem til egne tiltak.  
 
Sosionomen kan være behjelpelig med veiledning til både pasient og pårørende og har god kunnskap om rettigheter og støtteordninger fra offentlige velferdssystemer og frivillig hjelpeapparat. De har også kjennskap til brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, pårørendegrupper, aktiviteter og tilbud i de forskjellige bydelene og være brobyggere mellom aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt. 
 
Veiledningen tar utgangspunkt i pasientens ressurser for å bidra til å styrke egen mulighet til å mestre sin livssituasjon
 
Ved behov for henvisning til sosionom ved sykehuset kan du som pasient og/eller pårørende snakke med lege eller behandler.
Fant du det du lette etter?