HELSENORGE

Psykiatrisk akuttmottak (PAM)

En lukket mottaksenhet med seks døgnplasser. Enheten utreder og vurderer behov for videre behandling innen psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?