HELSENORGE

Avdeling for døgnbehandling

Avdeling for døgnbehandling består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, bipolar lidelse, og alvorlige personlighetsforstyrrelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk. 

Fant du det du lette etter?