HELSENORGE

Storby- og flyktningeteam (SOFT)

Storby- og flyktningteam (SOFT) er et team organisert i Lovisenberg DPS, Seksjon ambulant virksomhet. Teamet er et tilbud med særlig vekt på å møte storbyproblematikk i endring.

Fant du det du lette etter?