HELSENORGE

Senter for psykisk helse og rus

Senter for psykisk helse og rus har lokalsykehusansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen. Senteret består av avdeling for døgnbehandling, avdeling for poliklinikker, Seksjon ambulant virksomhet, 5-døgnspost og Ruspoliklinikk. 

 
Pasientgruppen er sammensatt hva gjelder diagnoser, problematikk og funksjon, men pasientene skal være i behov av spesialisthelsetjenester der 1.linjetilbud vurderes utilstrekkelig.

Fant du det du lette etter?