HELSENORGE

Prestetjenesten

Prestetjenesten har som hovedoppgave å tilby samtaler og kontakt med pasienter og pårørende og legge til rette for et veltilpasset gudstjeneste- og andaktsliv med sakramentforvaltning og forbønnstjeneste. Det gis sjelesorg og pastoral veiledning til pasienter og pårørende og undervisning, veiledning og støtte i det tverrfaglige miljø.

Fant du det du lette etter?