Nic Waals Institutt

Nic Waals Institutt er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som gir et behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og gravide i Oslo kommune. Instituttet har ansvaret for bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Nic Waals Institutt er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for bydelene  Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
Vi vil gjerne vite hvordan det går med barn og ungdom som kommer til Nic Waals Institutt. TellMe More er et kvalitetsregister der vi ber vi om tilbakemelding underveis i behandlingen.
Les mer om Nic Waals Institutt

Nic Waals Institutt

Ved NWI arbeider leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og helsesøster med spesialist - og kliniske videreutdanninger innen psykisk helsevern for barn og unge. Kontorfaglig personell har kompetanse innen pasientsystemet og registreringsrutiner og er ofte den som formidler den første informasjon og kontakt.

NWI er avdeling på Lovisenberg Diakonale sykehus A/S med målgruppe psykisk helsevern barn og unge og har samarbeid med aktuelle avdelinger innen sykehuset

Innenfor undervisning og forsknings institusjoner samarbeides det med Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt og Medisinsk fakultet, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør og Folkehelseinstituttet

NWI har som viktigste mål å sørge for et pasientfokus som gir pasienten rett hjelp til rett tid, anbefalt på gruppenivå og individuelle pasientrettigheter

Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93

Målgruppebeskrivelse

Pasienter i alderen 0-18 (23) som har behov og rett til utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten ihh pasientrettighetsloven og prioriteringsveilederen for barn- og unges psykiske helse

Pasienten må ha behov for spesialisthelsetjenester der hjelp fra 1.linjen anses å være utilstrekkelig. Vårt opptaksområde er bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
 
Kliniske seksjoner
Behandlingstilbudet er organisert i fire kliniske seksjoner. Tre av dem etter pasientens alder:
 • Seksjon sped og små, 0-6 år og gravide
 • Seksjon barn, 7-12 år
 • Seksjon ungdom 13-18(23) år
 • I tillegg har vi seksjon ambulant behandling.
 • Plassering på seksjon foretas av vårt inntaksteam.
Behandlingstilbud
For at barn- og unge og deres familier skal få en god hjelp, vil NWI tilstrebe å gi et godt, koordinert tilbud sammen med eventuelt andre tjenester som familien har bistand fra. Tilbudet fra spesialisthelsetjenesten vil bestå av ulike typer intervensjoner med utredning og behandlingstilbud individuelt, i familie og/eller i grupper med andre.
Samarbeid, veiledning og konsultasjon er sentralt i oppdraget.
Ambulant behandling gis for målgruppen som har behov for særskilt tilpasset og/eller intensivt behandlingstilbud.
Øyeblikkelig hjelp gis i klinikkens åpningstid.
 
Henvisninger
Seksjonene har felles inntaksteam. Alle henvisninger sendes Nic Waals Institutt.

Henvisning må inneholde:
I påvent av nasjonale pakkeforløp for barn og unge» er følgende temaer sentrale:

Frivillighet og samtykke: Tilbud i spesialisthelsetjenesten er frivillig. En forutsetning for henvisning er et informert samtykke fra foreldre og barn.

Familiens egen problembeskrivelse og ønske om hjelp: Vi vil gjerne motta den unge pasient og/eller foreldres medhenvisning der deres egen formulering av problem og ønsket hjelp foreligger.

Aktive samarbeidspartnere:  Det er sentralt at alle aktive samarbeidspartnere familien mottar hjelp fra er oppgitt med kontaktinformasjon og et eventuelt samtykke fra familien om muligheter for å innhente informasjon hvis den ikke er sendt ved henvisning. Her vil pakkeforløp etter hvert foreslå kontaktperson. Kan vi foreslå at henviser anfører den kontaktperson i tjenesten rundt familien som familien opplever som mest sentral?

 • Barnets navn, fødsels- og personnummer, adresse
 • Foresattes navn, adresse og telefonnummer
 • Dersom andre enn de som har foreldreansvar er barnets foresatte, må det gis opplysninger om hvem som har foreldreansvar, deres adresse og telefonnummer
 • Omsorgssituasjon; hvem barnet bor sammen med
 • Skole eller barnehage
 • Henvisningsgrunn
 • Status presens
 • Hvilke instanser arbeider med saken, og kontaktinformasjon
 • Samtykke fra de/den som har foreldreansvar.
Bruk gjerne Skjema for henvisning til det psykisk helsevernet for barn og unge. Dette finner du på vår intranettside, og på lds.no, Nic Waals Institutt.


Henvisningsrett til spesialisthelsetjeneste: Leger, psykologer og leder av barnevernstjenesten kan henvise til BUP.


Forskningsaktivitet ved instituttet

Oversikt over hvilke doktorgradsprosjekter og andre forsknings- og utviklingsprosjekter som pågår ved Nic Waals Institutt.

ABC- prosjektet (The Autism Birth Cohort )
ABC-studien er en delstudie i Mor og Barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.  
Studien er et samarbeid med Columbia University i New York og flere internasjonale forskningsgrupper.

Nic Waals Institutt hadde ansvar for de kliniske undersøkelsene av over 1000 barn i perioden 2005-2012. Vi hadde en egen forskningsklinikk lokalisert på Lovisenberg sykehus med klinikere fra Nic Waals Institutt og andre klinikker, samt forskningsassistenter primært fra Universitetet i Oslo.

Flere doktorgrader, hovedoppgaver og vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter er basert på data fra studien og det er flere pågående prosjekter og analyser som bruker data fra studien.

Forskere ved Nic Waals Institutt er fortsatt involvert i studien med finansiering fra Helse Sør-Øst: Alexandra Saasen-Havdahl, Christine Roth og Anne-Siri Øyen.

Lenker

Til innhold om barn og unges psykiske helse. 

E-læring for pasienter og pårørende

Fra Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere og andre nyttige lenker
FylkeslegeneOversikt over fylkeslegene og deres oppgaver.
 
Forskning og utvikling
ForskDok. Forskningsdokumentasjon ved norske forskningsinstitusjoner
Forskningsetiske komiteer
Norges forskningsråd
Helse og rehabilitering
The Maudsley page
Nasjonal forskningsinformasjon - NFI
Nordisk forskernettverk
Norsk forening for BUP institusjoner (NFBUI)
Psyche matters
Den norske Lægeforening
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst+Sør
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Midt-Norge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Nord
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Vest
Rådet for psykisk helse
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering
Society of clinical child and adolescent psychology
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
1. etasje, i det innerste av to bygg på adressen.
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Åpningstid sommer (15.05. til 14.09.) : 8-15.00
Telefon
22 02 88 00
Spångbergveien 25
Besøksadresse
Spångbergveien 25(Kart)

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

ADHD hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Asperger syndrom hos barnhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barn
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autisme hos barnhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn
Depresjon hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Generelle forhold i psykosebehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/generelle-forhold-i-psykosebehandlingGenerelle forhold i psykosebehandlingGPsykosebehandling - generelle forholdPsykosebehandling - generelle forholdPsykosebehandling - generelle forholdPsykosebehandling - generelle forhold
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og unge
Medikamentell behandling av ADHDhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhdMedikamentell behandling av ADHDMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykose Familie- og nettverksarbeidhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykose-familie-og-nettverksarbeidPsykose Familie- og nettverksarbeidPFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeid
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykososial behandling ved ADHD barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhd-barn-og-ungePsykososial behandling ved ADHD barn og ungePADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
Spilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/spilleavhengighet-rus-og-avhengighetsbehandlingSpilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandlingSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.