HELSENORGE

Pasient- og pårørendeopplæring

Pasient- og pårørendeopplæring samarbeider tett med helsepersonellet for at pasientene skal lære å ta best mulig hånd om helsen sin, og består av en pedagogisk rådgiver og helsesekretær.

Fant du det du lette etter?