HELSENORGE

Nyremedisin og dialyse

Avdeling for Nyremedisin og dialyse har 22 behandlingsplasser for hemodialyse, og har drift seks dager i uken, samt på kveldstid tre dager i uken. Avdelingen har også ansvar for PD pasienter fra de samme bydelene.

Fant du det du lette etter?