HELSENORGE

Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og geriatri

Post 8 behandler pasienter med hjertesykdommer, slagrammede pasienter og geriatriske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris, hjerteopererte pasienter, akutt hjerneslag, TIA, synkope, akutt funksjonssvikt, forvirring og infeksjon. 
Fant du det du lette etter?