HELSENORGE

Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri

Post 8 har 26 senger og behandler i hovedsak hjertesyke og slagrammede pasienter, samt andre indremedisinske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris, hjerteopererte pasienter, akutt hjerneslag og akutt funksjonssvikt.

Fant du det du lette etter?