HELSENORGE

Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 har 24 sengeplasser og behandler pasienter i hovedsak med diagnoser innenfor lunge, hematologi og onkologi. Vi ivaretar pasienter med blant annet KOLS, astma, lungekreft- og andre kreftdiagnoser, venetromboser og anemier.
Fant du det du lette etter?