HELSENORGE

Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 behandler pasienter med ulike kreftsykdommer, blodsykdommer og lungesykdommer. Vi tar også imot pasienter med diagnoser innenfor generell indremedisin som for eksempel elektrolyttforstyrrelser, delir og allergiske reaksjoner. For å gi pasientene en helhetlig og kvalitetssikker behandling har vi et tett tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionom, logoped, prestetjeneste, sykehustannklinikk osv. Vi har også et tett samarbeid med lindrende team og lindrende døgnenhet på LLL.
Fant du det du lette etter?