Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 har 24 sengeplasser og behandler pasienter i hovedsak med diagnoser innenfor lunge, hematologi og onkologi. Vi ivaretar pasienter med blant annet KOLS, astma, lungekreft- og andre kreftdiagnoser, venetromboser og anemier.
Les mer om Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Personalet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. I tillegg har vi sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som gjennomfører praksis hos oss.
Posten har et nært samarbeid med Hospice Lovisenberg, og lindrende team deltar på visitt i ukedagene. I tillegg samarbeider vi tett med andre tverrfaglige grupper på sykehuset.
Avdelingssykepleier kan kontaktes på e-post carha@lds.no. Av personverngrunner bør du ikke sende personlige helseopplysninger på e-post.

Ledige stillinger hos oss finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.
 
Avdelingssykepleier: Caroline Hammer
Assisterende avd. sykepleier: Anja Bangen
Fagutviklingssykepleiere: Kristina Kvebæk / Marte Nickelsen
Seksjonsoverlege hematologi: Astrid Bergrem
Seksjonsoverlege lungesykdommer: Ulrich Mack

Om post 7 på flere språk

Arabisk
Engelsk
Mandarin
Polsk
Somali
Spansk

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
3. etasje, fra sykehusets hovedresepsjon.

Telefon
23 22 58 70
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Flerspråklig informasjon fra LDS

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?