Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 har 24 sengeplasser og behandler pasienter i hovedsak med diagnoser innenfor lunge, hematologi og onkologi. Vi ivaretar pasienter med blant annet KOLS, astma, lungekreft- og andre kreftdiagnoser, venetromboser og anemier.
Les mer om Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Personalet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. I tillegg har vi sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som gjennomfører praksis hos oss.
Posten har et nært samarbeid med Hospice Lovisenberg, og lindrende team deltar på visitt i ukedagene. I tillegg samarbeider vi tett med andre tverrfaglige grupper på sykehuset.
Avdelingssykepleier kan kontaktes på e-post carha@lds.no. Av personverngrunner bør du ikke sende personlige helseopplysninger på e-post.

Ledige stillinger hos oss finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.
 
Avdelingssykepleier: Caroline Hammer
Assisterende avd. sykepleier: Anja Bangen
Fagutviklingssykepleiere: Kristina Kvebæk / Marte Nickelsen
Seksjonsoverlege hematologi: Astrid Bergrem
Seksjonsoverlege lungesykdommer: Ulrich Mack


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
3. etasje, fra sykehusets hovedresepsjon.

Telefon
23 22 58 70
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Flerspråklig informasjon fra LDS

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?