HELSENORGE

Medisinsk post 6 - Infeksjon, gastro og nyremedisin

Hovedvekten av pasientene på post 6 blir behandlet for infeksjon- gastro- og nyremedisinsk problematikk.

Posten er en medisinsk sengepost med 26 senger, inkludert 2 høyteknologiske isolat der pasienter kan luftsmitteisoleres. Vanlige diagnoser er: Morbus Crohn, Ulcerøs Colitt, Leversvikt, Nyremedisinske tilstander, Pneumoni, Erysipelas, Pyelonefritt, Sårinfeksjoner, Tuberkulose

Fant du det du lette etter?