HELSENORGE

Lovisenberg Livshjelpsenter

Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr lindrende dagbehandling, poliklinikk og kurs for pårørende og etterlatte. Livshjelpsenteret har et lindrende team med ambulerende virksomhet til eget sykehus og samarbeider med hjemmetjenesten og sykehjem. Oppdraget til teamet er primært kompetanseoverføring.

Fant du det du lette etter?