Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet

Døgnenheten er et tilbud til pasienter med alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling, pleie og omsorg.

Les mer om Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet

Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet

Enheten har 12 enerom, og er primært et tilbud for pasienter over 18 år i helseregion Sør-Øst. Vi tilbyr en til to ukers opphold.

Kriterier for inntak

Pasienter med komplekse behov for lindrende behandling, pleie og omsorg. Palliative pasienter med behov for avansert helhetlig smerte- og symptomlindring og oppfølging av pårørende. Pasienter søkes fra helsepersonell og det bør følge med oppdaterte legeopplysninger.

Tilbud til pasienter

Oppholdet skal være målrettet og tidsavgrenset. En del av pasientene avslutter livet sitt på døgnenheten. Vi ønsker å bidra til at de siste dagene blir best mulig for den enkelte pasient og deres pårørende.

Tilbud til pårørende

Vi tilbyr individuelle samtaler/familiesamtaler og oppfølging til pårørende.

Tilbud til etterlatte

Vi tilbyr både en individuell ettersamtale og månedlig etterlattegruppe. Invitasjon til disse sendes ut 4-6 uker etter dødsfall.

Hvordan søke pasienter til døgnenheten?

Døgnposten har eget inntaksteam. Det er inntaksmøte når det er ledig plass i avdelingen. Se søknadsskjema. Vi har ikke ventelister, men tildeler ledige plasser fortløpende etter en behovsvurdering.

Avdelingssykepleier: Bente Westad
Ledende sykepleier: Oddveig Tallang
Telefon: 23 22 51 50

Beliggenhet: Geitmyrsveien 45B (Gul/rød murblokk).

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Flerspråklig informasjon fra LDS

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?