Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Et senter for lindrende behandling (palliasjon) i Spesialisthelsetjenesten med regional funksjon, og utdanningssted for kompetanseområdet palliativ medisin. Senteret gir lindrende behandling, pleie og omsorg til kronisk syke kreftpasienter, pasienter med en annen alvorlig, kronisk lidelse og døende. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet.
 
 
Les mer om Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Hospice jubileumskonferanse 2019

Kurs i mindfulness for etterlatte

Pårørendekurs

Kurs for etterlatte

Årsrapport 2019

Nytt behandlingstilbud: dagbehandling KOLS

Hvis du ønsker å gi en gave til Lovisenberg lindring og livshjelp, bruk bankkonto 3000.31.07600. Merk: Lovisenberg lindring og livshjelp

Omregningstabell for opioider

Last ned omregningstabell til bruk ved dosering av opioider (gjeldende versjon er fra mai 2019).

Vis alltid betydelig forsiktighet ved skifte av opioid, særlig ved høye doser. Reduser beregnet dose 20-30%.

Lovisenberg lindring og livshjelp på Facebook


Intimitet og nærhet i et sårbart landskap


Lovisenberg lindring og livshjelp har lagd en film for helsepersonell med tema nærhet og intimitet.

 


 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Flerspråklig informasjon fra LDS

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Lindrende behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling

Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-lindring-og-livshjelp-dognenhetLovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet
Lovisenberg Livshjelpsenterhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-livshjelpsenterLovisenberg Livshjelpsenter

Fant du det du lette etter?