HELSENORGE

Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Et senter for lindrende behandling (palliasjon) i Spesialisthelsetjenesten med regional funksjon, og utdanningssted for kompetanseområdet palliativ medisin. Senteret gir lindrende behandling, pleie og omsorg til kronisk syke kreftpasienter, pasienter med en annen alvorlig, kronisk lidelse og døende. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet.
Fant du det du lette etter?