HELSENORGE

Klinisk støtte KLE

Enheten Klinisk Støtte – Klinisk ernæring, logopedi, ergoterapi er en enhet som ivaretar pasienters behov for:

- Ernæringsmessig utredning og behandling
- Utredning og behandling av kommunikasjons- spise- og svelgevansker
- Kognitiv utredning, funksjonsvurdering og opptrening

Fant du det du lette etter?