Medisinsk akuttmottak og observasjonspost

Mottak:
I gjennomsnitt tar vi imot 26 pasienter i døgnet, dette er både akutte og elektive innleggelser. Det blir gjort en vurdering av pasienten før eventuell behandling startes. I løpet av året har vi ca. 1200 polikliniske konsultasjoner som ivaretas av akuttmottaket.

Observasjonsposten:
Den har 9 observasjonssenger og er åpen fra søndag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00. Pasienter som ikke kan utskrives fra observasjonsposten på fredag overflyttes til aktuell seksjon på sengepost. Dersom det kommer inn pasienter i tidsrommet fredag etter 15.00 til søndag før 15.00 som fyller kriterier for observasjonsposten kan opp til 4 pasienter ligge i mottak.

Avdelingssykepleier: Hanne Sætermo
Driftsykepleier: Berte Bjørg Moen
Fagutviklingssykepleiere: Inger Wastøl og Veslemøy Lieungh Remman
Seksjonsoverlege Mottak: Maria Seferowicz
Overlege Observasjonsposten: Gudmund Nordby
Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Medisinsk mottak ligger i 1. etasje fra sykehusets hovedresepsjon.
Observasjonsposten er plassert i 1. etasje (B1) ved siden av medisinsk mottak. 
Telefon
Mottak: 23 22 57 00 / 5701
Observasjonsposten: 47 71 54 25
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Flerspråklig informasjon fra LDS

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?