HELSENORGE

Medisinsk akuttmottak og observasjonspost

Mottak:
I gjennomsnitt tar vi imot 26 pasienter i døgnet, dette er både akutte og elektive innleggelser. Det blir gjort en vurdering av pasienten før eventuell behandling startes. I løpet av året har vi ca. 1200 polikliniske konsultasjoner som ivaretas av akuttmottaket.

Observasjonsposten:
Den har 9 observasjonssenger og er åpen fra søndag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00. Pasienter som ikke kan utskrives fra observasjonsposten på fredag overflyttes til aktuell seksjon på sengepost. Dersom det kommer inn pasienter i tidsrommet fredag etter 15.00 til søndag før 15.00 som fyller kriterier for observasjonsposten kan opp til 4 pasienter ligge i mottak.

Avdelingssykepleier: Hanne Sætermo
Driftsykepleier: Berte Bjørg Moen
Fagutviklingssykepleiere: Inger Wastøl og Veslemøy Lieungh Remman
Seksjonsoverlege Mottak: Maria Seferowicz
Overlege Observasjonsposten: Gudmund Nordby
Fant du det du lette etter?