Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt fokus på storbyproblematikk, sammensatte lidelser og minoritetshelse. Klinikken ledes av Hallvard Fanebust. 

 
 
Les mer om Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har lokalsykehusansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Sagene. Pasientene har ofte komplekse problemstillinger og diagnoser som krever utredning og behandling i nært samarbeid med andre spesialiteter, samt samhandling med førstelinjetjenesten.
Klinikken har også spesialkompetanse innen lindrende behandling/palliativ medisin med regionalt døgntilbud for Helse Sør-Øst på Hospice Lovisenberg (12 senger). 

Medisinsk akuttmottak har både akutte og planlagte innleggelser, og tar imot 25-30 pasienter i døgnet. Enheten har også en observasjonspost med ni senger.  

Medisinsk intensiv og overvåking har plass til 5-6 pasienter og behandler alvorlig syke pasienter. Avdelingen har kompetanse til å gi behandling med NIV (non-invasiv ventilasjon, pustestøtte uten intubering) og respirator.

Medisinsk post 6 (26 senger) behandler i hovedsak pasienter med infeksjonssykdommer og mage-tarm-problematikk.

Medisinsk post 7  (24 senger) behandler pasienter med lungesykdommer, blodsykdommer og kreft.

Medisinsk post 8 (26 senger) behandler hjertesyke, slagrammede pasienter og geriatri.

Klinikken prioriterer forskning som kommer pasientbehandlingen til gode, og har også flere forsknings- og fagutviklingsprosjekter i samarbeid med førstelinjetjenesten.

Sykehuset har en godt innarbeidet tolketjeneste - gi beskjed hvis du har behov for tolk.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Hovedresepsjonen ligger i 1. etasje. Hvis du ikke har fått beskjed om noe annet, henvend deg der.

Besøkstider
mandag 11:00-19:00
Telefon
23 22 50 00
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Akutt funksjonssvikthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/akutt-funksjonssviktAkutt funksjonssviktAAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssvikt
Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/allergisjokk-anafylaktisk-sjokkAllergisjokk (anafylaktisk sjokk)AAllergisjokk (anafylaktisk sjokk)Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)
Allergiutredning hos lungespesialist, voksnehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksneAllergi - utredning hos lungespesialist, voksne
Antibiotikainfusjonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/antibiotikainfusjonAntibiotikainfusjonAAntibiotikainfusjonAntibiotikainfusjonAntibiotikainfusjonAntibiotikainfusjon
Arbeids-EKGhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Arteriell blodgasshttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/arteriell-blodgassArteriell blodgassAArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgassArteriell blodgass
Astmahttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/astmaAstmaAAstmaAstmaAstmaAstma
Baktriell endokarditt - forebygginghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/baktriell-endokarditt-forebyggingBaktriell endokarditt - forebyggingBEndokarditt forebyggingEndokarditt forebyggingEndokarditt forebyggingEndokarditt forebygging
Benmargskreft (myelomatose)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve
Bentetthetsmålinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/bentetthetsmalingBentetthetsmålingBBentetthetsmålingBentetthetsmålingBeintettleik - målingBentetthetsmåling
Blodpropp - dyp venetrombosehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodpropp-dyp-venetromboseBlodpropp - dyp venetromboseBBlodpropp - dyp venetromboseBlodpropp - dyp venetromboseBlodpropp - dyp venetromboseBlodpropp - dyp venetrombose
Blodpropp - lungeembolihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodpropp-lungeemboliBlodpropp - lungeemboliBBlodpropp - lungeemboliBlodpropp - lungeemboliBlodpropp - lungeemboliBlodpropp - lungeemboli
Blodsukkermålinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodsukkermalingBlodsukkermålingBBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermåling
Blodtappinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodtappingBlodtappingBÅrelating (venesectio)Årelating (venesectio)Årelating (venesectio)Årelating (venesectio)
Blodtrykksbehandling ved hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslag
Blodtrykksmålinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodtrykksmalingBlodtrykksmålingBBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmåling
Blodtrykksregistrering i 24 timerhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timarBlodtrykksregistrering i 24 timer
Bronkoskopihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopi
Brystsmerterhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/brystsmerterBrystsmerterBBrystsmerterBrystsmerterBrystsmerterBrystsmerter
Cellegiftbehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
CPAP-behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/cpap-behandlingCPAP-behandlingCSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandlingSøvnsykdommer, CPAP-behandling
CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/cpet-kardiopulmonal-anstrengelsestestCPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CCPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)
Crohns sykdomhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/crohns-sykdomCrohns sykdomCCrohns sykdomCrohns sykdomCrohns sykdomCrohns sykdom
Cøliakibehandling med glutenfri kosthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/coliakibehandling-med-glutenfri-kostCøliakibehandling med glutenfri kostCCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kost
Diabetes type 1https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/diabetes-type-1Diabetes type 1DDiabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1Diabetes type 1
Diabetes type 2https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/diabetes-type-2Diabetes type 2DDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomerhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/diagnostisk-forlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomerDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomerDDiagnosalaš geavat - borasdávddaKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløpKreft - diagnostisk forløp
EKGhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ekgEKGEEKGEKGEKGEKG
EKG-registrering, langtidshttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ekg-registrering-langtidsEKG-registrering, langtidsEEKG - langtidsregistreringEKG - langtidsregistreringEKG - langtidsregistreringEKG - langtidsregistrering
Elektrokonvertering av hjertearytmihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/elektrokonvertering-av-hjertearytmiElektrokonvertering av hjertearytmiEElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmierElektrokonvertering - arytmier
Endokarditthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/endokardittEndokardittEEndokarditt (infeksjon i hjertehinne)Endokarditt (infeksjon i hjertehinne)Endokarditt (infeksjon i hjertehinne)Endokarditt (infeksjon i hjertehinne)
Entyviobehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/entyviobehandlingEntyviobehandlingEEntyvio-behandlingEntyvio-behandlingEntyvio-behandlingEntyvio-behandling
Forebyggende cellegiftbehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/forebyggende-cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingFForebyggende cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandling
Gangtesthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/gangtestGangtestGGangtestGangtestGangtestGangtest
Gastroskopihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Gastroøsofageal reflukshttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/gastroosofageal-refluksGastroøsofageal refluksGGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluks
Hemoroiderhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hemoroiderHemoroiderHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider
Hepatitt B kroniskhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hepatitt-b-kroniskHepatitt B kroniskHHepatitt B - kroniskHepatitt B - kroniskHepatitt B - kroniskHepatitt B - kronisk
Hepatitt Chttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hepatitt-cHepatitt CHHepatitt CHepatitt CHepatitt CHepatitt C
HIVhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hivHIVHHIVHIVHIVHIV
HIV behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hiv-behandlingHIV behandlingHHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandling
HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakseHIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HHIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)
Hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjerneslagHjerneslagHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hjerteflimmer (atrieflimmer)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjerteflimmer-atrieflimmerHjerteflimmer (atrieflimmer)HHjerteflimmerHjerteflimmerHjerteflimmerHjerteflimmer
Hjerteinfarkthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjerteinfarktHjerteinfarktHHjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarktHjerteinfarkt
Hjerterytmeforstyrrelserhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelserHjerterytmeforstyrrelser
Hjertesvikthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjertesviktHjertesviktHHjertesviktHjertesviktHjertesviktHjertesvikt
Hjertesvikt - livsstilsbehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjertesvikt-livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandling
Hodepinehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hodepineHodepineHHodepineHodepineHodepineHodepine
Hostemaskin, Cough assisthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hostemaskin-cough-assistHostemaskin, Cough assistHHostemaskin, Cough assistHostemaskin, Cough assistHostemaskin, Cough assistHostemaskin, Cough assist
Høyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-medikamentell-behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandlingHøyt stoffskifte (hypertyreose) - medikamentell behandling
Imurelbehandling ved tarmsykdomhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/imurelbehandling-ved-tarmsykdomImurelbehandling ved tarmsykdomIImurel-behandlingImurel-behandlingImurel-behandlingImurel-behandling
Infliximab - Behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/infliximab-behandlingInfliximab - BehandlingIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandling
Innleggelse av PEG-sondehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/innleggelse-av-peg-sondeInnleggelse av PEG-sondeIInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sonde
Insulinbehandling hos voksnehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/insulinbehandling-hos-voksneInsulinbehandling hos voksneIInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandlingInsulinbehandling
Intravenøs behandling med kortisonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/intravenos-behandling-med-kortisonIntravenøs behandling med kortisonIIntravenøs behandling med kortisonIntravenøs behandling med kortisonIntravenøs behandling med kortisonIntravenøs behandling med kortison
Intubasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/intubasjonIntubasjonIIntubasjonIntubasjonIntubasjonIntubasjon
Invasiv ventilasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/invasiv-ventilasjonInvasiv ventilasjonIInvasiv ventilasjonInvasiv ventilasjonInvasiv ventilasjonInvasiv ventilasjon
Irritabel tarm-syndrom (IBS)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm-syndrom (IBS)IIrritabel tarm-syndrom (IBS)Irritabel tarm-syndrom (IBS)Irritabel tarm-syndrom (IBS)Irritabel tarm-syndrom (IBS)
Kapselendoskopi av tynntarmhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kapselendoskopi-av-tynntarmKapselendoskopi av tynntarmKKapselendoskopi av tynntarmKapselendoskopi av tynntarmKapselendoskopi av tynntarmKapselendoskopi av tynntarm
Koloskopihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/koloskopiKoloskopiKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Kolshttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kolsKolsKKolsKolsKolsKols
Kortisonbehandling med tabletterhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kortisonbehandling-med-tabletterKortisonbehandling med tabletterKKortison - behandling med tabletterKortisonbehandling med tabletterKortison - behandling med tabletterKortison - behandling med tabletter
Kostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog (KEF)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kostholdsveiledning-av-klinisk-erneringsfysiolog-kefKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog (KEF)KKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog
Kreft i spiserør og magesekkhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kreft-i-spiseror-og-magesekkKreft i spiserør og magesekkKČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreft
Krystallsyke - Diagnostiske manøvrehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/krystallsyke-diagnostiske-manovreKrystallsyke - Diagnostiske manøvreKDiagnostiske manøvrer for krystallsykeDiagnostiske manøvrer for krystallsykeDiagnostiske manøvrer for krystallsykeDiagnostiske manøvrer for krystallsyke
Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespiratorhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv-og-hjemmerespiratorLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespiratorLLangtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Leverbiopsihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/leverbiopsiLeverbiopsiLLeverbiopsiLeverbiopsiLeverbiopsiLeverbiopsi
Leversvikthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/leversviktLeversviktLLeversviktLeversviktLeversviktLeversvikt
Lindrende behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lungebiopsi med CT-veiledninghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lungebiopsi-med-ct-veiledningLungebiopsi med CT-veiledningLLungebiopsi med CT-veiledningLungebiopsi med CT-veiledningLungebiopsi med CT-veiledningLungebiopsi med CT-veiledning
Lungefunksjonsmålinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lungefunksjonsmalingLungefunksjonsmålingLLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmåling
Lungekrefthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lungekreftLungekreftLGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreft
Lungetest - måling av diffusjonskapasitet (DLCO)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lungetest-maling-av-diffusjonskapasitet-dlcoLungetest - måling av diffusjonskapasitet (DLCO)LLungetest - måling av diffusjonskapasitetLungetest - måling av diffusjonskapasitet (DCLO)Lungetest - måling av diffusjonskapasitetLungetest - måling av diffusjonskapasitet
Lymfekrefthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/lymfekreftLymfekreftLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserørethttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/mage-tarmundersokelse-med-24-timers-ph-og-trykkmaling-i-spiseroretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret
Mage-tarm-utredning, undersøkelse hos gastroenterologhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/mage-tarm-utredning-undersokelse-hos-gastroenterologMage-tarm-utredning, undersøkelse hos gastroenterologMMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterologMage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterolog
Malabsorpsjonssyndromerhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/malabsorpsjonssyndromerMalabsorpsjonssyndromerMMalabsorpsjonMalabsorpsjonMalabsorpsjonMalabsorpsjon
Malariahttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/malariaMalariaMMalariaMalariaMalariaMalaria
Medikamentell behandling ved hjertesvikthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-hjertesviktMedikamentell behandling ved hjertesviktMHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandling
Medikamentprovokasjon av barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/medikamentprovokasjon-av-barn-og-ungeMedikamentprovokasjon av barn og ungeMMedikamentprovokasjonMedikamentprovokasjonMedikamentprovokasjonMedikamentprovokasjon
Narkosehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/narkoseNarkoseNNarkoseNarkoseNarkoseNarkose
Non invasiv ventilasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/non-invasiv-ventilasjonNon invasiv ventilasjonNNon invasiv ventilasjonNon invasiv ventilasjonNon invasiv ventilasjonNon invasiv ventilasjon
Nyrebetennelsehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/nyrebetennelseNyrebetennelseNNyrebetennelseNyrebetennelseNyrebetennelseNyrebetennelse
Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/oksygenbehandling-i-hjemmet-ltotOksygenbehandling i hjemmet (LTOT)OOksygenbehandling i hjemmet (LTOT)Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)
Ortostasetesthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ortostasetestOrtostasetestOOrtostasetestOrtostasetestOrtostasetestOrtostasetest
Pusteprøve, ureahttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/pusteprove-ureaPusteprøve, ureaPPusteprøve, urea (Helicobacter-test)Pusteprøve, urea (Helicobacter-test)Pusteprøve, urea (Helicobacter-test)Pusteprøve, urea (Helicobacter-test)
Rehabilitering - hjerneslaghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/rehabilitering-hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslagRehabilitering - hjerneslag
Rekto-sigmoideoskopihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/rekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopiRRekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopi
Rektoskopihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/rektoskopiRektoskopiRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopi
Rektoskopi, fleksibelhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/rektoskopi-fleksibelRektoskopi, fleksibelRRektoskopi, fleksibelRektoskopi, fleksibelRektoskopi, fleksibelRektoskopi, fleksibel
Sigdcellesykdom - behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/sigdcellesykdom-behandlingSigdcellesykdom - behandlingSSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandling
Spinalpunksjonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Spirometrihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/spirometriSpirometriSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Svimmelhet og balanseforstyrrelserhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/svimmelhet-og-balanseforstyrrelserSvimmelhet og balanseforstyrrelserSSvimmelhetSvimmelhetSvimmelhetSvimmelhet
Søvnregistrering (polygrafi)https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/sovnregistrering-polygrafiSøvnregistrering (polygrafi)SSøvnregistrering - polygrafiSøvnregistrering - polygrafiSøvnregistrering - polygrafiSøvnregistrering - polygrafi
Tarmkreft med spredning til bukhinnehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/tarmkreft-med-spredning-til-bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinneTTarmkreft med spredning til bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinne
Tarmtømminghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/tarmtommingTarmtømmingTTarmtømmingTarmtømmingTarmtømmingTarmtømming
Trakeostomihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/trakeostomiTrakeostomiTTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomi
Trange hjertepulsårerhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/trange-hjertepulsarerTrange hjertepulsårerTTrange hjertepulsårerTrange hjertepulsårerTrange hjertepulsårerTrange hjertepulsårer
Trombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/trombotisk-trombocytopenia-purpura-ttp-behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandling
Trykksårhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/trykksarTrykksårTTrykksårTrykksårTrykksårTrykksår
Tuberkulosehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/tuberkuloseTuberkuloseTTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseTuberkulose
Tykk- og endetarmskrefthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreft
Ulcerøs kolitthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ulceros-kolittUlcerøs kolittUUlcerøs kolittUlcerøs kolittUlcerøs kolittUlcerøs kolitt
Ultralyd av hjertethttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertetUltralyd av hjertetUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi
Ultralydundersøkelse av hjertet gjennom spiserøret - transøsofagusekkokardiografihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ultralydundersokelse-av-hjertet-gjennom-spiseroret-transosofagusekkokardiografiUltralydundersøkelse av hjertet gjennom spiserøret - transøsofagusekkokardiografiUUltralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)Ultralyd av hjertet fra spiserøret - transøsofagus ekkokardiografi (TEE)
Urinsyregikthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/urinsyregiktUrinsyregiktUUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregikt
Urinveisinfeksjonhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/urinveisinfeksjonUrinveisinfeksjonUUrinveisinfeksjonUrinveisinfeksjonUrinveisinfeksjonUrinveisinfeksjon
Vevsprøvehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/vevsproveVevsprøveVVevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)

Geriatrisk og slag poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk og slag poliklinikk
Hospice Lovisenberghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hospice-lovisenbergHospice Lovisenberg
Hospice Sangenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hospice-sangenHospice Sangen
Klinisk støtte KLEhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/klinisk-stotte-kleKlinisk støtte KLE
Medisinsk akuttmottak og observasjonsposthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspost
Medisinsk intensiv og overvåkinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-intensiv-og-overvakningMedisinsk intensiv og overvåking
Medisinsk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikk
Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastrohttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-6Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastro
Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-7Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi
Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatrihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-8Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri
Sosionomtjenestenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/sosionomtjenestenSosionomtjenesten
Unger-Vetlesens Institutthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/unger-vetlesens-instituttUnger-Vetlesens Institutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.