Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt fokus på storbyproblematikk, sammensatte lidelser og minoritetshelse. Klinikken ledes av Hallvard Fanebust. 

 
 
Les mer om Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har lokalsykehusansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Sagene. Pasientene har ofte komplekse problemstillinger og diagnoser som krever utredning og behandling i nært samarbeid med andre spesialiteter, samt samhandling med førstelinjetjenesten.
Klinikken har også spesialkompetanse innen lindrende behandling/palliativ medisin med regionalt døgntilbud for Helse Sør-Øst på Hospice Lovisenberg (12 senger). 

Medisinsk akuttmottak har både akutte og planlagte innleggelser, og tar imot 25-30 pasienter i døgnet. Enheten har også en observasjonspost med ni senger.  

Medisinsk intensiv og overvåking har plass til 5-6 pasienter og behandler alvorlig syke pasienter. Avdelingen har kompetanse til å gi behandling med NIV (non-invasiv ventilasjon, pustestøtte uten intubering) og respirator.

Medisinsk post 6 (26 senger) behandler i hovedsak pasienter med infeksjonssykdommer og mage-tarm-problematikk.

Medisinsk post 7  (24 senger) behandler pasienter med lungesykdommer, blodsykdommer og kreft.

Medisinsk post 8 (26 senger) behandler hjertesyke, slagrammede pasienter og geriatri.

Klinikken prioriterer forskning som kommer pasientbehandlingen til gode, og har også flere forsknings- og fagutviklingsprosjekter i samarbeid med førstelinjetjenesten.

Sykehuset har en godt innarbeidet tolketjeneste - gi beskjed hvis du har behov for tolk.

Kontakt

Oppmøtested
Hovedresepsjonen ligger i 1. etasje. Hvis du ikke har fått beskjed om noe annet, henvend deg der.

Besøkstider
mandag 11:00-19:00
Telefon
23225000
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Google maps)
0456 Oslo
Telefon
23225000
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.