HELSENORGE

Valideringsenheten

Valideringsenheten på Lovisenberg Diakonale Sykehus er en uavhengig tredjepart og tilbyr Re-validering og Installasjonskvalifisering av autoklaver, vaskedesinfektorer og skopvaskere mm.

Fant du det du lette etter?