HELSENORGE

Søvnlaboratoriet

Søvnlaboratoriet utreder og behandler både barn og voksne med søvnproblemer. Ut fra aktuell problemstilling beskrevet i henvisningen til søvnlaboratoriet avgjøres hvilken type søvnregistrering pasienten bør gjennomgå. Målinger av pustemønsteret under søvn skjer oftest poliklinisk, men vi har også mulighet for inneliggende søvnregistrering. Pasientene følges opp av øre-nese-hals-lege og sykepleier på poliklinikken.

Fant du det du lette etter?