Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling utfører hovedsakelig undersøkelser for sykehusets kliniske avdelinger, men tar også imot eksterne pasienter. Avdelingen bruker avansert bildediagnostikk til å utrede og behandle både inneliggende og polikliniske pasienter.

 
 
Les mer om Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling

Avdelingen har tre faste røntgenlaboratorier, to transportable røntgenapparater, en CT-maskin, en MR-maskin og ett ultralydapparat. CT-maskin nummer to vil bli installert i løpet av 2019. Avdelingen er fulldigitalisert med RIS/PACS, elektroniske henvisninger/svar og talegjenkjenning. Det er etablert system for elektronisk overføring av bilder mellom avdelingen og private institutter (Unilabs og Aleris) samt andre sykehus i regionen.

Radiologisk avdeling er bygd opp for å kunne yte god service til sykehusets kliniske avdelinger. Sykehuset har en stor indremedisinsk avdeling med akuttfunksjoner og en kirurgisk avdeling som utfører mange planlagte operasjoner, spesielt innen ortopedi og øre-nese-halskirurgi. Flere av de ansatte ved radiologisk avdeling har derfor spesialkompetanse innen disse fagområdene. Avdelingen jobber tett med de kliniske avdelingene og det er daglig flere faste møter mellom radiologer og andre sykehusleger for å diskutere bilder og planlegge behandling, såkalte demonstrasjoner. Avdelingen er også involvert i flere forskningsprosjekter og undervisning ved sykehuset.

Pasienter som skal opereres har gjerne med seg bilder tatt ved andre sykehus eller institutter. En viktig arbeidsoppgave for avdelingen er å kvalitetssikre behandlingen ved å granske bildene på nytt i forkant av operasjon.

Avdelingen har 42 ansatte fordelt på 23 radiografer, ni radiologer (legespesialister), en LIS-lege (lege i spesialisering), en hjelpepleier, seks kontoransatte og en IT-ansatt. Det er et godt samarbeid mellom de forskjellige yrkesgruppene og svært stabil personalgruppe. 

Avdelingen har døgndrift med vaktfunksjon. De fleste ansatte jobber på dagtid. På kveld og natt gjøres akuttundersøkelser av tilstedeværende radiograf og radiolog i hjemmevakt. I tillegg har avdelingen kveldspolikliniske undersøkelser flere dager per uke for å holde ventetiden så lav som mulig.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsoverlege     Rune Kvakestad

Seksjonsleder             Jorunn Flå

Ledende radiograf    Siri Engelstad Hemsett

Leder for kontor        Fredrik Hesselberg

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Radiologisk avd. er i 1 etg. med inngang fra Hovedinngangen, meld deg i skranken når du kommer.
Besøkstider
mandag 07:50-15:15
tirsdag 07:50-18:00
onsdag 08:50-15:15
torsdag 07:50-18:00
fredag 08:50-15:00
Telefon
23 22 56 00
mandag - tirsdag 08.00-15.00
onsdag 09.00-15.00
torsdag 08.00-15.00
fredag 09.00-15.00
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

CThttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ctCTCCTCTCTCT
MRhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/mrMRMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Røntgenundersøkelsehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/rontgenundersokelseRøntgenundersøkelseRRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelse
Ultralydhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ultralydUltralydUUltralydUltralydUltralydUltralyd

Fant du det du lette etter?