Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling utfører hovedsakelig undersøkelser for sykehusets kliniske avdelinger, men tar også imot eksterne pasienter. Avdelingen bruker avansert bildediagnostikk til å utrede og behandle både inneliggende og polikliniske pasienter.

 
 
Les mer om Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling

Avdelingen ligger i første etasje i hovedbygningen. Den har tre faste røntgenlaboratorier, to transportable røntgenapparater, to CT-maskiner, en MR-maskin og ett ultralydapparat. Avdelingen er heldigitalisert med RIS/PACS, elektroniske henvisninger/svar og talegjenkjenning. Det er etablert system for elektronisk overføring av bilder mellom avdelingen og private institutter (Unilabs og Aleris) samt andre sykehus i regionen.

Radiologisk avdeling er bygd opp for å kunne yte god service til sykehusets kliniske avdelinger. Sykehuset har en stor indremedisinsk avdeling med akuttfunksjoner og en kirurgisk avdeling som utfører planlagte kirurgi, spesielt innen ortopedi og øre-nese-halskirurgi. Flere ansatte ved avdelingen har derfor spesialkompetanse innen disse fagområdene.

Avdelingen jobber tett med de kliniske avdelingene og det er daglig faste møter mellom radiologer og andre sykehusleger for å diskutere bilder og planlegge behandling, såkalte demonstrasjoner. Radiologisk avdelingen er involvert i forskningsprosjekter og undervisning ved sykehuset.

Pasienter som skal opereres har gjerne med seg bilder tatt ved andre sykehus eller institutter. En viktig arbeidsoppgave for avdelingen er å kvalitetssikre behandlingen ved å granske bildene på nytt i forkant av operasjon.

Avdelingen har totalt 42 ansatte fordelt på 24 radiografer, ni radiologer (legespesialister), en LIS-lege (lege i spesialisering), en hjelpepleier, seks kontoransatte og en IT-ansatt. Det er godt samarbeid mellom yrkesgruppene og en svært stabil personalgruppe. 

Avdelingen har døgnkontinuerlig drift. På kveld og natt gjøres akuttundersøkelser av tilstedeværende radiograf og radiolog i hjemmevakt. I tillegg har avdelingen kveldspolikliniske undersøkelser flere dager per uke for å holde ventetiden så lav som mulig.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.

Avdelingsoverlege: Rune Kvakestad

Avdelingsleder: Brith Lene Hiller

Ledende radiograf: Siri Engelstad Hemsett

Leder for kontor: Fredrik Hesselberg

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Radiologisk avd. er i 1 etg. med inngang fra Hovedinngangen, meld deg i skranken når du kommer.
Besøkstider
mandag 07:50-15:15
tirsdag 07:50-18:00
onsdag 08:50-15:15
torsdag 07:50-18:00
fredag 08:50-15:00
Telefon
23 22 56 00
mandag - tirsdag 08.00-15.00
onsdag 09.00-15.00
torsdag 08.00-15.00
fredag 09.00-15.00
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

CThttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ctCTCCTCTCTCT
MRhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/mrMRMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Røntgenundersøkelsehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/rontgenundersokelseRøntgenundersøkelseRRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelse
Ultralydhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ultralydUltralydUUltralydUltralydUltralydUltralyd

Fant du det du lette etter?