Postoperativ

Postoperativ avdeling er inndelt i to overvåkningsavdelinger, voksenpostoperativ og barnepostoperativ.  Avdelingen er organisert sammen med dagkirurgisk avdeling.

Les mer om Postoperativ

Postoperativ

Postoperativ avdeling har høy sykepleiefaglig kompetanse og lang erfaring med postoperativ behandling, observasjon og smertelindring til voksne og barn etter elektiv (planlagt) kirurgi. I tillegg utøver sykepleierne assistanse ved pre- og postoperative blokader.

Postoperativ avdeling har 15 sykepleiere og spesialsykepleiere. I tillegg har avdelingen sykepleiere med mastergrad og spesialkompetanse på simulering og avansert hjerte-/lungeredning (AHLR). De utøver jevnlig kursing av ansatte for å ivareta nødvendig kompetanse både på avdelingen og i Kirurgisk klinikk.
Ansatte jobber 3-delt turnus og avdelingen er åpen fra mandag kl.07.30 til lørdag kl.08.30.


Voksenpostoperativ

Voksenpostoperativ har ni senger og behandler ortopediske pasienter som har gjennomgått protesekirurgi eller annen ortopedisk kirurgi, øre-nese-halspasienter og pasienter som har gjennomgått brokk- og galleoperasjoner.

Postoperativ avdeling har et tett tverrfaglig samarbeid med anestesileger, kirurger og fysioterapeuter som sammen jobber for helhetlig pasientbehandling på et høyt faglig nivå.


Barnepostoperativ

Barnepostoperativ behandler øre-nese-halsbarn og har 4 senger (dagtid). Åpningstiden er 07.30-17.00.

Øre-nese-hals barn er på avdelingen fra 1-4 timer, og de fleste reiser hjem direkte fra avdelingen. 


Dagkirurgisk avdeling

Dagkirurgisk avdeling behandler ortopediske, generelle og øre-nese-halspasienter som kommer til elektiv (planlagt) kirurgi. Pasientene forberedes, overvåkes på avdelingen og reiser hjem samme dag.


Dagkirurgisk avdeling har lang erfaring og kompetanse på behandling av elektiv kirurgiske pasienter, med fokus på pasientinformasjon og trygghet i hele forløpet.


Personalgruppen består av ti dyktige sykepleiere, spesialsykepleiere og en avdelingsassistent. Avdelingen har også sykepleiere med mastergrad. Våre ansatte har høy kompetanse på veiledning av studenter. Vi har fokus på faglig utvikling med blant annet simulering, fagdager, undervisning og interne kompetanseplaner.

Ansatte jobber i avdelingens åpningstid som er hverdager fra kl. 07.00 til kl.18.00.


Avdelingen har et tett tverrfaglig samarbeid med kirurger, anestesileger og fysioterapeuter,

i tillegg til et nært samarbeid med postoperativ avdeling.


Film  om barn på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus (norsk)When Håkon and Siri went to the Hospital (English)When Håkon and Siri went to the Hospital (Somali)
Ledige stillinger og kontaktinformasjon

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier.

 

Kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier               Tor Henning Røsstad

Assisterende avd.spl.             Elin Skagestad,         

Fagsykepleier                          Cecilie Rolland       
Kontaktinformasjon

Telefon
23 22 57 93
E-post
Postadresse

Postboks 4970 Nydalen

0440 Oslo

Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?