HELSENORGE

Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratoriet utfører blodprøvetaking og laboratorieundersøkelser innen medisinsk biokjemi. 
Årlig utføres over 1,2 millioner analyser der sykehusets pasienter utgjør hovedtyngden. Laboratoriet mottar i tillegg prøver fra primærhelsetjenesten og deltar i ulike forskningsprosjekter i regi av sykehuset.

Fant du det du lette etter?