HELSENORGE

Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk  tar imot nyhenviste- og kontrollpasienter innen fagområdene øre-nese-hals, ortopedi og generell kirurgi. Henviste pasienter møter til utredning, behandling og oppfølging før og etter operasjon. I tillegg har vi polikliniske operasjoner i lokalbedøvelse og enkelte dagkirurgiske inngrep på operasjonsstuer tilknyttet kirurgisk poliklinikk.


 

Fant du det du lette etter?