Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk  tar imot nyhenviste- og kontrollpasienter innen fagområdene øre-nese-hals, ortopedi og generell kirurgi. Henviste pasienter møter til utredning, behandling og oppfølging før og etter operasjon. I tillegg har vi polikliniske operasjoner i lokalbedøvelse og enkelte dagkirurgiske inngrep på operasjonsstuer tilknyttet kirurgisk poliklinikk.Les mer om Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk

Henvisning

Avbestilling av time


Kirurgisk poliklinikk har høy kompetanse innen fagområdene øre-nese-hals, ortopedi og generell kirurgi. Fagpersonalet som er tilknyttet poliklinikken er leger, sykepleiere, helsesekretærer, audiografer, fysiologer, fysioterapeuter og manuellterapeuter. Disse samarbeider for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud.


Poliklinikken er delt i to seksjoner, øre-nese-hals og ortopedi/generell kirurgi. Begge seksjoner har ansvar for tildeling av timer, planlegging av operasjonsprogram, informasjon til pasienter og oppfølging gjennom hele pasientforløpet.


Avdelingen tilbyr utredning og behandling av barn og voksne med søvnproblemer, og pasienter med hørselsproblemer får tilpasset høreapparat og andre tekniske hjelpemidler.


Det er også tilbud om kurs og pasientskoler, som en del av behandlingen eller forberedelse til operasjon.


Søvnlaboratoriet                                Hørselsentral                                           Pasientskoler


Ortopedi                                               Generell kirurgi                                       Øre-nese-halsKontaktinformasjon:

Avdelingssykepleier:                   Hanne Rusten Solås

Fagsykepleier - ortopedi:           Rebecca Sletten

Fagsykepleier generell kirurgi: Gro Elisabeth Johnsen

Fagsykepleier ØNH:                     Anja Sem Fossvik

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ortopedi og generell kirurgi, 2. etg. inngang Hovedresepsjon.

Øre-nese-hals: 2 etg, inngang D (Hjørneinngangen)

Besøkstider
mandag - fredag 08.00 - 15.30
Telefon
Ortopedi/ generell kirurgi: 23 22 55 02 , Øre-nese-hals 23 22 55 01
mandag - fredag 08.00-11.00 12.00-14.00
Hvis du er operert og trenger kontakt med sykehuset utenom disse tidene, ring sengepost. 23225802 (Kir 2), 23225910 (Kir. 10)
E-post
Postadresse

Postboks 4970 Nydalen

0440 Oslo

Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres i lokalbedøvelse

​Ved Kirurgisk poliklinikk, Dagkirurgi eller Generell kirurgi. Les mer.

Fant du det du lette etter?