Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering

Kirurgisk sengepost 2 har hovedvekt av pasienter som kommer til elektive (planlagte) ortopediske operasjoner og operasjoner knyttet til øre-nese-hals. Posten har 25 senger inkludert to plasser som er satt av til søvnregistrering. 

Viktige arbeidsoppgaver er pre- og postoperativ sykepleie fordelt på preoperativ poliklinikk, preoperativ ventestue og postoperativ sengepost. 

Les mer om Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering

Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering

Post 2 har lang erfaring og kompetanse på behandling av elektive kirurgiske pasienter. Vi er opptatt av kvalitet og vi har et felles mål om å gjøre pasientopplevelsen best mulig.

Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og er opptatt av faglig utvikling hos personalet med blant annet simuleringstrening, fagdager, undervisning og interne kompetanseplaner. Ved ansettelser har vi et individuelt tilpasset opplæringsprogram.

Avdelingen har et sterkt faglig team og består av dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter. Vi har en fagutviklingssykepleier som både har en mastergrad i klinisk sykepleie og en Ph.d., sykepleiere som har tatt kurs i klinisk fysisk vurdering og avdelingssykepleier med mastergrad i verdibasert ledelse. Avdelingen har i tillegg lang erfaring med å være praksisplass for sykepleiestudenter og for studenter innen helsefag.

Sengeposten er døgnåpen og har 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Avdelingen har et tverrfaglig samarbeid med kirurger, anestesileger, fysioterapeuter, og øvrige avdelinger som er knyttet til Kirurgisk klinikk.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier.

Kontaktinformasjon:

Avdelingssykepleier           Maria Della Mea  

Ass. Avdelingssykepleier   Vibeke Østerby Nilsen

Fagutviklingssykepleier     Maren Falch Lindberg

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
4 etg. inngang fra Hovedinngangen
Besøkstider
mandag - søndag 15.00 - 19.00
Telefon
23 22 58 02
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Fant du det du lette etter?