HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering

Kirurgisk sengepost 2 har hovedvekt av pasienter som kommer til elektive (planlagte) ortopediske operasjoner og operasjoner knyttet til øre-nese-hals. Posten har 27 senger inkludert to plasser som er satt av til søvnregistrering. 

Viktige arbeidsoppgaver er pre- og postoperativ sykepleie fordelt på preoperativ poliklinikk, preoperativ ventestue og postoperativ sengepost. 

Fant du det du lette etter?