HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi

Kirurgisk sengepost 10 har 20 sengeplasser til elektiv (planlagt) kirurgi innen ortopedi og generell kirurgi. Viktige arbeidsoppgaver er pre- og postoperativ sykepleie fordelt på preoperativ poliklinikk, preoperativ ventestue og postoperativ sengepost.


 

Fant du det du lette etter?