Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi

Kirurgisk sengepost 10 har 20 sengeplasser til elektiv (planlagt) kirurgi innen ortopedi og generell kirurgi. Viktige arbeidsoppgaver er pre- og postoperativ sykepleie fordelt på preoperativ poliklinikk, preoperativ ventestue og postoperativ sengepost.


Les mer om Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi

Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi

Personalet har lang erfaring og kompetanse på behandling av elektive kirurgiske pasienter, med fokus på god pasientinformasjon og kvalitet i alle ledd. Vi har et individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte. Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende med fokus på simuleringstrening, undervisning og interne kompetanseplaner.

Personalgruppen består av dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter. Vi har fagsykepleier med mastergrad i klinisk sykepleie, sykepleiere med videreutdanning innen smertebehandling og medisinsk simulering. Våre sykepleiere har også høy kompetanse på veiledning av studenter.

Avdelingen er døgnåpen og har 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Avdelingen har et tett tverrfaglig samarbeid med kirurger, anestesileger, fysioterapeuter og øvrige avdelinger knyttet til Kirurgisk klinikk.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier.

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingssykepleier              Gunnhild Skorgen

Assisterende avd.spl.            Tone A. Rasmussen

Fagsykepleier                          Marianne S. Engenes

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
4. etg. inngang - Hovedinngangen

Besøkstider
mandag - søndag 15.00 - 19.00
Telefon
23 22 59 10
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Fant du det du lette etter?