HELSENORGE

Generell kirurgi

Ved generell kirurgisk seksjon opererer vi alle typer bukveggsbrokk, åreknuter og gallestein. Avdelingen er størst i landet på lyskebrokkoperasjoner med over 500 i året. Det utføres også et høyt antall galleoperasjoner og åreknuteoperasjoner ved vår avdeling. Over 90 % av pasientene opereres på dagkirurgisk basis, men ved behov har vi også mulighet for overvåkning på sengepost etter operasjonen.

Fant du det du lette etter?