Fysioterapi

Poliklinisk hjerte- og lungetreningsgruppe er avlyst inntil videre for å hindre mulig smitte av korona-virus.

 

Fysioterapeutene bidrar i utredning og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter, individuelt og i grupper. Vi forsker, underviser i pasient- og pårørendeopplæring og veileder studenter og turnuskandidater.

Pasientinformasjon og mer om avdelingen.

Fysioterapi

Enhet for fysioterapi er organisert i fire seksjoner:

  • Ortopedi
  • Medisin
  • Lovisenberg Lindring og Livshjelp
  • Psykisk helsevern

Fysioterapeutene har spesialkompetanse innen fagområdene de er tilknyttet. Behandling og rehabilitering gjennomføres i samarbeid med pasienten, andre faggrupper, pårørende og eksterne samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene arbeider dagvakter. Fysioterapeutene tilknyttet medisin og ortopedi har helge- og helligdagsvakter.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til sjeffysioterapeut.

Treningsvideoer

Kneproteseøvinger

Lungetrening stående gruppe

Lungetrening sittende gruppe

Bruk av fatle etter skulderoperasjon

Kontaktinformasjon:

Sjeffysioterapeut Astrid Marit Grønvoll  
Avd. ledende fysioterapeut medisin Ellen Vøllo                     
Avd. ledende fysioterapeut ortopedi Ann Magrit Korsvold      
Avd. ledende fysioterapeut psykiatri Marianne Jorem Veland
Koordinator Lovisenberg lindring og livshjelp (LLL) Britt Carlsen


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.
Telefon
23 22 63 91 (medisin), 23 22 54 11 (kirurgi), psykiatri + LLL 23 22 50 00
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo


Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Akutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelsehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/akutt-funksjonssvikt-fysioterapeutisk-undersokelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelseAkutt funksjonssvikt - fysioterapeutisk undersøkelse
Hjertetreningsgruppehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHRehabilitering - HjertetreningsgruppeRehabilitering - HjertetreningsgruppeRehabilitering - HjertetreningsgruppeRehabilitering - Hjertetreningsgruppe
Psykomotorisk Fysioterapihttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapiPsykomotorisk FysioterapiPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi

Fant du det du lette etter?