HELSENORGE

Fysioterapi

Poliklinisk hjerte- og lungetreningsgruppe er avlyst inntil videre for å hindre mulig smitte av korona-virus.

 

Fysioterapeutene bidrar i utredning og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter, individuelt og i grupper. Vi forsker, underviser i pasient- og pårørendeopplæring og veileder studenter og turnuskandidater.

Fant du det du lette etter?