HELSENORGE

Anestesi

Anestesiavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus utfører cirka 8500 anestesier på barn og voksne per år. Avdelingen leverer tjenester til hele sykehuset, men avdelingens aktivitet er i hovedsak sentrert rundt operasjonsavdelingen (12 operasjonsstuer), postoperativ og medisinsk intensiv.

Fant du det du lette etter?