Anestesi

Anestesiavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus utfører cirka 8500 anestesier på barn og voksne per år. Avdelingen leverer tjenester til hele sykehuset, men avdelingens aktivitet er i hovedsak sentrert rundt operasjonsavdelingen (12 operasjonsstuer), postoperativ og medisinsk intensiv.

Les mer om Anestesi

Anestesi

Vi utfører anestesi blant annet innenfor:

  • ortopedi 
  • øre-nese-hals
  • generell kirurgi
  • gastro
  • psykiatrisk behandling
  • dagmedisinsk poliklinikk
  • intensiv- og akuttmedisinsk behandling

Avdelingen har en sentral rolle ved avansert hjerte- og lungeredning (AHLR).

Andre arbeidsområder omfatter opplæring av pasienter og ansatte ved sykehuset, utdanning av spesialistkandidater, forskning, samt simuleringstrening og hospitering ved andre sykehus. Vi har et eget nytt simuleringssenter hvor de ansatte kan trene på forskjellige akuttmedisinske ferdigheter.

Alle anestesileger er spesialister i anestesi (anestesiologer) og alle sykepleiere er utdannet anestesisykepleiere. Avdelingen består av 12 anestesileger og 25 anestesisykepleiere. Anestesilegene har 10-delt vaktturnus. Anestesisykepleierne har 3-delt turnus, men noen jobber kun dagtid.

Anestesifaget forutsetter godt tverrfaglig samarbeide med mange forskjellige spesialiteter, avdelinger og yrkesgrupper på sykehuset.


Les mer om anestesi

Målet ved anestesi er å gi bedøvelse og smertefrihet i forbindelse med operasjoner og undersøkelser.  De ulike anestesiformene kan brukes hver for seg eller kombinert, og en anestesisykepleier vil alltid passe på pasienten så lenge det er behov for det. 

  • Regionalanestesi/lokalbedøvelse brukes når vi bare trenger å gi smertefrihet av en kroppsdel som for eksempel skulder, hofte eller fot. Vi anlegger da spinal-/epiduralbedøvelse, nerveplexus eller blokader (bedøvelse av nerver) eller infiltrasjon av lokalbedøvelse i hud/vev.
  • Generell anestesi er bedre kjent som narkose. Ved narkose sover pasienten under operasjonen eller undersøkelsen.

Ledige stillinger og kontaktinformasjon

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til:


Avdelingsoverlege:            Berit H. Munkeby
Avdelingssykepleier:         Kjell Arve Johnsen
Fagutviklings sykepleier:  Ronny Rasmussen


Kontaktinformasjon

Telefon
23 22 50 00
E-post
Postadresse

Postboks 4970 Nydalen

0440 Oslo

Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Fant du det du lette etter?