Taleundersøkelse

En taleundersøkelse i oralmotorisk perspektiv innebærer kartlegging av hvordan de ulike organene som brukes ved taleproduksjon fungerer. Undersøkelsen kartlegger produksjon av stemme, språklyder og ord, og kan identifisere nedsatt talefunksjon.

​Talevansker kan opptre ulikt, og ha mange ulike årsaker og utfall. Til eksempel vil vansker med å koordinere tungen kunne føre til tale- og artikulasjonsvansker, som videre kan påvirke sosial interaksjon. Vanskene kan oppstå plutselig eller utvikle seg over tid. En taleundersøkelse vil kunne danne grunnlag for valg av behandlingsområder og forslag til et spesifikt individualisert behandlingsopplegg.

Vanligvis vil flere metoder være nødvendig for å vurdere en persons tale. En undersøkelse ved TAKO-senteret kan omfatte både samtale med pasient, pårørende og fagpersoner, klinisk observasjon og formell testing.

Talevansker skiller seg fra språkvansker ved at selve språkprosesseringen fungerer som den skal, men man kan ha vansker med uttale av lyder og/eller ord. Innen talevansker inngår følgelig fonetiske/artikulatoriske vansker, og oralmotoriske vansker. For å lese mer om talevansker, klikk her.

En taleundersøkelse innebærer ofte benevning av ord og eventuelt setninger som kan gi et bilde av om det er vansker med uttalen og hvilke lyder som er berørt. Eksempler er Norsk fonemtest, SVANTE-N og TAKO-screening tale og klang.

TAKO-Screening Tale og Klang

På TAKO-senteret benytter vi blant annet kartleggingsprotokollen TAKO-Screening Tale og Klang. Dette er en taleundersøkelse som innebærer en ordbenevning av 31 målord, sammenhengende tale ved beskrivelse av et temabilde og en diadochokinesisoppgave «pa-ta-ka» x 3 repetisjoner. Besvarelsene noteres og transkriberes enten med eller uten avvik.

I tillegg til muntlige instrukser brukes en bildemanual som illustrerer ordene som skal benevnes, samt et temabilde som skal beskrives.

Etter kartlegging med TAKO-Screening Tale og Klang kan det være aktuelt å bruke mer spesialiserte tester for å utrede eventuelle talevansker videre. Dersom du selv ikke har tilstrekkelig kunnskap til å utføre disse testene, bør du sørge for å henvise videre til logoped, lege eller en annen relevant instans.

Fant du det du lette etter?