Undersøkelser

Målet med oralmotorisk undersøkelse er å kartlegge oralmotorisk funksjonsnivå, identifisere årsaksfaktorer til nedsatt funksjon, velge behandlingsområder for å oppnå bedre funksjon og foreslå spesifikt individualisert behandlingsopplegg.


Før man setter i gang tiltak er det nødvendig med en helhetlig kartlegging av de aktuelle problemstillingene og hvilke årsaker som ligger til grunn. Vanligvis vil flere metoder være nødvendig for å vurdere orofacial funksjon. En undersøkelse ved TAKO-senteret kan omfatte både samtale med pasient, pårørende og fagpersoner, klinisk observasjon og formell testing.

NOT-Shttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/undersokelser/not-sNOT-SPå TAKO-senteret benytter vi kartleggingsprotokollen Nordisk Orofacial Test-Screening (NOT-S), som kan brukes ved mistanke om tale-, tygge- og/eller svelgevansker fra 3-års alder. 28.05.2019 15:52:20
Taleundersøkelsehttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/undersokelser/taleundersokelseTaleundersøkelseEn taleundersøkelse i oralmotorisk perspektiv innebærer kartlegging av hvordan de ulike organene som brukes ved taleproduksjon fungerer. Undersøkelsen kartlegger produksjon av stemme, språklyder og ord, og kan identifisere nedsatt talefunksjon.28.05.2019 15:58:15
Spiseobservasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/undersokelser/spiseobservasjonSpiseobservasjonHer er det ikke noe innhold enda. 03.06.2019 07:18:54


Hva innebærer en orofacial undersøkelse? 

Oro refererer til munn, og facial refererer til ansikt. En orofacial undersøkelse innebærer kartlegging av oralmotorisk funksjonsnivå, bruk av ansiktsmuskulatur, identifisering av årsaksfaktorer til nedsatt funksjon, og valg av behandlingsområder for å optimalisere funksjon. Undersøkelsen bør vurdere ulike orofaciale ferdigheter som tale, spiseferdigheter og svelging, og beskrive både hva som fungerer og hva som ikke fungerer optimalt. Det er også nødvendig å se på kroppsstabilitet fordi stabilitet i kroppen er en forutsetning for gode orofaciale ferdigheter. Samlet gir undersøkelsen et helhetsbilde av en persons orofaciale funksjon. En slik undersøkelse danner grunnlag for forslag til et spesifikt individualisert behandlingsopplegg. I menyen under kan du se mer om aktuelle kartleggingsverktøy.

Samtidig er det viktig å gjøre en helhetlig vurdering av pasienten og dennes livssituasjon. Motivasjonen til pasienten og hvilke ressurser som finnes i miljøet har betydning for hva som er gjennomførbart. Se også Retningslinjer for trening for flere råd om hva man skal ta hensyn til for å tilpasse tiltakene til den enkelte.

Kroppsstabilitet som forutsetning

Retningslinjer for oralmotorisk trening

Fant du det du lette etter?