Oralmotoriske problemstillinger

Vansker med spising, drikking, tale og sikling kan skyldes mangelfull oralmotorisk og -sensorisk funksjon. Det kan også være en rekke andre strukturelle eller helsemessige årsaker som bør vurderes og behandles før oralmotorisk trening settes i gang.

​Vanskene kan være ervervede eller de kan være medfødt. De kan være nevrologisk betingede eller muskulære. De kan være progredierende eller de kan være stabile. Det er mange faktorer å ta hensyn til for å utarbeide best mulig individuelt behandlingsopplegg.

I det følgende kan du lese om ulike oralmotoriske problemstillinger, hva de innebærer og hvorfor de forekommer.

Siklinghttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/oralmotoriske-problemstillinger/siklingSiklingUfrivillig tap av spytt (saliva) fra munnen blir kalt sikling. 29.05.2019 07:37:21
Talevanskerhttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/oralmotoriske-problemstillinger/talevanskerTalevanskerTalevansker kan utarte seg svært ulikt, ha mange ulike årsaker og kan ha store konsekvenser for daglig fungering og kommunikasjon med andre.29.05.2019 08:43:07


Fant du det du lette etter?