Oralmotorikk og orofaciale funksjoner

Oralmotorikk omhandler bevegelser i munn og ansikt som utføres ved spising, drikking, tale, mimikk og for å håndtere saliva (spytt).

​De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke med, uten å tenke over hvordan vi faktisk gjør dette. Vi tenker sjelden over at alt vi sanser og gjør med ansiktet og munnen, har vi lært gjennom trening. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne diagnoser, opplever utfordringer knyttet til kontroll over munnområdet.

De sammensatte muskelbevegelsene vi bruker i og rundt munnen når vi snakker, spiser og drikker, kaller vi oralmotoriske ferdigheter. Det er viktig å forstå at disse ferdighetene inkluderer både sensoriske og motoriske komponenter. Når man tygger tyggegummi må man først føle at det er noe i munnen som skal tygges, før man begynner å tygge den. Man må innhente informasjon om hvor tyggegummien befinner seg i munnen, hvor stor eller liten den er, hvor hard eller myk den er, og så videre. De samme ferdighetene brukes også når man snakker. For å kunne produsere "t"-lyden i begynnelsen av ordet "tavle", må man føle nøyaktig hvor tungen er i munnen, slik at man vet hvor langt, hvor fort og i hvilken retning man skal føre den.

Oralmotorisk trening 

Oralmotoriske ferdigheter innlæres og finjusteres gjennom trening. De fleste er ikke klar over denne treningsprosessen ettersom den vanligvis kommer naturlig gjennom barnets utvikling. Medfødte syndromer og sykdomstilstander kan påvirke disse ferdighetene, og forsinke utviklingen. Dersom følsomheten er nedsatt eller bevegeligheten redusert, kan det være nødvendig med behandling og trening. Behandling som omfatter både oralmotorisk trening og stimulering kan bidra til en mer positiv oral utvikling.

Påvirker munnhelsen

Munnens funksjoner påvirker munnhelsen som igjen påvirker generell helse. Derfor er det viktig å optimalisere bruken av muskulaturen i munn og ansikt hos personer som av ulike årsaker opplever vansker med dette. Det er viktig å jobbe for å øke toleranse for berøring av ansikt og munn, for å kunne spise mat med grovere konsistens og akseptere tannpuss. 

Nettside om oralmotorikk

Informasjonen på denne nettsiden er ment som veiledning. Det gis informasjon om ulike oralmotoriske problemstillinger, og hva som bør inngå i en oralmotorisk vurdering. Vennligst les nødvendig informasjon under retningslinjer for oralmotorisk trening før du setter i gang med trening og stimulering. Forslagene til oralmotoriske øvelser med tilhørende hjelpemidler er ment som veiledning og som en idebank til individualisert trening.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen publisert på oralmotoriske nettsider for Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, er ment som forslag til oralmotorisk trening og brukes på eget ansvar. Faglig ansvarlig: Pamela Åsten. Juridisk ansvarlig: Hilde Nordgarden. E-post til ansatte
Copyright © TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.