HELSENORGE

Om oss: Sykehustannklinikken

Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale sykehus har et tilbud til mennesker med behov for tannbehandling i sykehus. Dette behovet kan skyldes medisinske risikofaktorer eller sammensatte problemstillinger der det er behov for tverrfaglig behandling. Klinikken mottar henvisninger og vurderer disse fortløpende. Det gis et tilbud både til pasienter både med psykiske og somatiske helseutfordringer. 

Illustrasjon. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret
Fant du det du lette etter?