HELSENORGE

Om oss: Sykehustannklinikken

Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale sykehus har et tilbud til mennesker med behov for tannbehandling i sykehus. Dette behovet kan skyldes medisinske risikofaktorer eller sammensatte problemstillinger der det er behov for tverrfaglig behandling. Klinikken mottar henvisninger og vurderer disse fortløpende. 

Illustrasjons bilde. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret
Fant du det du lette etter?