Bli med på TAKO-dagene!

Vi arrangerer TAKO-dagene 22. og 23. oktober 2020. Er du fagperson i tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, PPT, habiliterings-tjenesten eller lignende, så er dette noe for deg!

Tygging
 
Vi forholder oss til myndighetenes retningslinjer om samlinger og arrangementer. Derfor planlegger vi at TAKO-dagene denne gangen arrangeres som et webseminar.

Om det blir mulig, så ønsker vi å arrangere seminaret med fysisk deltakelse i auditoriet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Du vil uansett få tilbud om å følge seminaret digitalt.

Online-presentasjonene vil foregå over Norsk Helsenett med deres join-løsning. 
Du trenger kun tilgang til internett fra pc, nettbrett eller mobiltelefon.

Kursavgiften er kr 1400, - for å delta på webseminar. Kursavgiften er kr  2000,- for fysisk deltakelse. Dette inkluderer lunsj, kaffe og frukt. Studenter får halv pris. Påmeldingen er bindende.

Meld deg på ved å registrere deg her. Påmeldingsfrist er 21. september 2020.

Seminaret har følgende tema:

Dag 1: Basiskurs i oralmotorikk 

Denne dagen vil handle om grunnleggende kunnskaper om oral motorikk og sensorikk ved spising, drikking og tale. Vi vil fortelle om hvordan du kan undersøke og eventuelt trene opp orofaciale funksjoner.

Vi gir en introduksjon av Nordisk Orofacial Test-Screening (NOT-S) med øvelse i vurdering gjennom kasus. Vi skal også snakke om tilnærming til munn og ansikt, kroppsholdning og stabilitet. Dette er viktige forutsetninger for hvordan vi bruker munnen. Seminaret holdes av medarbeidere fra Oralmotorisk team ved TAKO-senteret.

Dag 2: Hvordan kan tenner og
bittforhold påvirke spising og tale?

Denne dagen vil vi se på orofaciale problemstillinger med både et odontologisk og et oralmotorisk blikk.

Vi skal blant annet snakke om sammenhengen mellom tenner og bittfunksjon og effektiv tygging, orale vaner og tale. Vi gir en innføring i normal tann- og bittutvikling og ulike tann- og bittstillingsavvik. Du vil også bli kjent med behandling av tannstillingsavvik og hvordan kjeveortopedisk behandling kan kombineres med oralmotorisk trening.

Seminaret holdes av TAKO-senterets kjeveortopeder i samarbeid med Oralmotorisk team ved TAKO-senteret. Som kursdeltaker vil du få mulighet til å holde korte kasuspresentasjoner, knyttet til temaet hvordan funksjon og struktur påvirker hverandre. Etterpå legger vi til rette for diskusjon og innspill.

Kontaktinformasjon: 

Logoped Vesna Stoilkovic tlf. 908 13 945. Send e-post til vsto@tako.no ved behov for mer faglig informasjon om kursdagene.

Praktiske spørsmål rettes til Mira Kolve tlf. 908 02 282 eller e-post mjk@tako.no

Overnatting:

Gjestehuset Lovisenberg har rom for overnatting, om fysisk deltakelse blir mulig. Informasjon om priser og booking finner du på deres nettside