Lovisenberggata 17

Sykehusets hovedbygning.

 
 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Lovisenberggata 17 (Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Anestesihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiAnestesi
Dagkirurgisk avdelinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgiDagkirurgisk avdeling
Fysioterapihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fysioterapiFysioterapi
Generell kirurgihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/generell-kirurgiGenerell kirurgi
Geriatrisk og slag poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk og slag poliklinikk
Hørselssentralhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/horselssentralHørselssentral
Kirurgisk klinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sekretariathttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-sekretariatKirurgisk sekretariat
Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kir-post-10Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi
Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kir-post-2Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering
Klinisk støtte KLEhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/klinisk-stotte-kleKlinisk støtte KLE
Kreft, blodsykdommer og lindringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-blodsykdommer-og-lindringKreft, blodsykdommer og lindring
Laboratorium for medisinsk biokjemihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/laboratoriumLaboratorium for medisinsk biokjemi
Medisinsk akuttmottak og observasjonsposthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspost
Medisinsk intensiv og overvåkinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-intensiv-og-overvakningMedisinsk intensiv og overvåking
Medisinsk klinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikk
Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastrohttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-6Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastro
Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-7Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi
Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatrihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-8Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri
Operasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/operasjonOperasjon
Ortopedihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopediOrtopedi
Osteoporoselaboratoriethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/osteoporoselaboratorietOsteoporoselaboratoriet
Pasient- og pårørendeopplæringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/pasient-og-parorendeopplering-ppoPasient- og pårørendeopplæring
Postoperativhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/postoperativPostoperativ
Radiologisk avdelinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdeling
Søvnlaboratoriethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/sovnlaboratorietSøvnlaboratoriet
TAKO-senterethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/tako-senteretTAKO-senteret
Øre-nese-halshttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsØre-nese-hals

Fant du det du lette etter?