Avdelinger

Finn avdeling

Akutteam LDPShttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/akutteamAkutteam LDPSAAkutteam LDPSAkutteam LDPSAkutteam LDPSAkutteam LDPS
Ambulant virksomhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhetAmbulant virksomhetAAmbulant virksomhetAmbulant virksomhetAmbulant virksomhetAmbulant virksomhet
Anestesihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiAnestesiAAnestesiAnestesiAnestesiAnestesi
APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/ambulant-psykose-avhengighet-sikkerhet-apasAPAS - Ambulant Psykose Avhengighet SikkerhetAAPAS - Ambulant Psykose Avhengighet SikkerhetAPAS - Ambulant Psykose Avhengighet SikkerhetAPAS - Ambulant Psykose Avhengighet SikkerhetAPAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet
Dagkirurgisk avdelinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgiDagkirurgisk avdelingDDagkirurgisk avdelingDagkirurgisk avdelingDagkirurgisk avdelingDagkirurgisk avdeling
Depotteamhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/depotteamDepotteamDDepotteamDepotteamDepotteamDepotteam
Driftssenterethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/fellestjenesterDriftssenteretDDriftssenteretDriftssenteretDriftssenteretDriftssenteret
eHelse og IKThttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/ehelse-og-ikteHelse og IKTEeHelse og IKTeHelse og IKTeHelse og IKTeHelse og IKT
FACThttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/factFACTFFACTFACTFACTFACT
Flerfaglig enhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/flerfaglig-enhetFlerfaglig enhetFFlerfaglig enhetFlerfaglig enhetFlerfaglig enhetFlerfaglig enhet
Fysioterapihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fysioterapiFysioterapiFFysioterapiFysioterapiFysioterapiFysioterapi
Generell kirurgihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/generell-kirurgiGenerell kirurgiGGenerell kirurgiGenerell kirurgiGenerell kirurgiGenerell kirurgi
Geriatrisk og slag poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk og slag poliklinikkGGeriatrisk og slag poliklinikkGeriatrisk og slag poliklinikkGeriatrisk og slag poliklinikkGeriatrisk og slag poliklinikk
Gruppebehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/gruppebehandlingGruppebehandlingGGruppebehandlingGruppebehandlingGruppebehandlingGruppebehandling
Helse og arbeidhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/helse-og-arbeidHelse og arbeidHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Hospice Sangenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hospice-sangenHospice SangenHHospice SangenHospice SangenHospice SangenHospice Sangen
Hørselssentralhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/horselssentralHørselssentralHHørselssentralHørselssentralHørselssentralHørselssentral
Kirurgisk klinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sekretariathttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-sekretariatKirurgisk sekretariatKKirurgisk sekretariatKirurgisk sekretariatKirurgisk sekretariatKirurgisk sekretariat
Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kir-post-10Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgiKKirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgiKirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgiKirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgiKirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi
Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kir-post-2Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringKKirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringKirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringKirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringKirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering
Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevernKlinikk for psykisk helsevernKKlinikk for psykisk helsevernKlinikk for psykisk helsevernKlinikk for psykisk helsevernKlinikk for psykisk helsevern
Klinisk støtte KLEhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/klinisk-stotte-kleKlinisk støtte KLEKKlinisk støtte KLEKlinisk støtte KLEKlinisk støtte KLEKlinisk støtte KLE
Kreft, blodsykdommer og lindringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-blodsykdommer-og-lindringKreft, blodsykdommer og lindringKKreft, blodsykdommer og lindringKreft, blodsykdommer og lindringKreft, blodsykdommer og lindringKreft, blodsykdommer og lindring
Laboratorium for medisinsk biokjemihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/laboratoriumLaboratorium for medisinsk biokjemiLLaboratorium for medisinsk biokjemiLaboratorium for medisinsk biokjemiLaboratorium for medisinsk biokjemiLaboratorium for medisinsk biokjemi
Lovisenberg DPShttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dpsLovisenberg DPSLLovisenberg DPSLovisenberg DPSLovisenberg DPSLovisenberg DPS
Lovisenberg Lindring og Livshjelphttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelpLovisenberg Lindring og LivshjelpLLovisenberg Lindring og LivshjelpLovisenberg Lindring og LivshjelpLovisenberg Lindring og LivshjelpLovisenberg Lindring og Livshjelp
Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-lindring-og-livshjelp-dognenhetLovisenberg Lindring og Livshjelp - DøgnenhetLLovisenberg Lindring og Livshjelp - DøgnenhetLovisenberg Lindring og Livshjelp - DøgnenhetLovisenberg Lindring og Livshjelp - DøgnenhetLovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet
Lovisenberg Livshjelpsenterhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-livshjelpsenterLovisenberg LivshjelpsenterLLovisenberg LivshjelpsenterLovisenberg LivshjelpsenterLovisenberg LivshjelpsenterLovisenberg Livshjelpsenter
Medisinsk akuttmottak og observasjonsposthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspostMMedisinsk akuttmottak og observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspost
Medisinsk intensiv og overvåkinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-intensiv-og-overvakningMedisinsk intensiv og overvåkingMMedisinsk intensiv og overvåkingMedisinsk intensiv og overvåkingMedisinsk intensiv og overvåkingMedisinsk intensiv og overvåking
Medisinsk klinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikkMMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikk
Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastrohttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-6Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastroMMedisinsk post 6 - Infeksjon og gastroMedisinsk post 6 - Infeksjon og gastroMedisinsk post 6 - Infeksjon og gastroMedisinsk post 6 - Infeksjon og gastro
Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-7Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og OnkologiMMedisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og OnkologiMedisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og OnkologiMedisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og OnkologiMedisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi
Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatrihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-8Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatriMMedisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatriMedisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatriMedisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatriMedisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri
Nevropsykologiske tjenesterhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/nevropsykologiske-tjenesterNevropsykologiske tjenesterNNevropsykologiske tjenesterNevropsykologiske tjenesterNevropsykologiske tjenesterNevropsykologiske tjenester
Nic Waals Institutthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/nic-waals-instituttNic Waals InstituttNNic Waals InstituttNic Waals InstituttNic Waals InstituttNic Waals Institutt
Operasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/operasjonOperasjonOOperasjonOperasjonOperasjonOperasjon
Ortopedihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopediOrtopediOOrtopediOrtopediOrtopediOrtopedi
Osteoporoselaboratoriethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/osteoporoselaboratorietOsteoporoselaboratorietOOsteoporoselaboratorietOsteoporoselaboratorietOsteoporoselaboratorietOsteoporoselaboratoriet
Pasient- og pårørendeopplæringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/pasient-og-parorendeopplering-ppoPasient- og pårørendeopplæringPPasient- og pårørendeopplæringPasient- og pårørendeopplæringPasient- og pårørendeopplæringPasient- og pårørendeopplæring
Pasientsikkerhet og forskninghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/pasientsikkerhet-og-forskningPasientsikkerhet og forskningPPasientsikkerhet og forskningPasientsikkerhet og forskningPasientsikkerhet og forskningPasientsikkerhet og forskning
Post 2A - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-2aPost 2A - Klinikk for psykisk helsevernPPost 2A - Klinikk for psykisk helsevernPost 2A - Klinikk for psykisk helsevernPost 2A - Klinikk for psykisk helsevernPost 2A - Klinikk for psykisk helsevern
Post 2B - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-2bPost 2B - Klinikk for psykisk helsevernPPost 2B - Klinikk for psykisk helsevernPost 2B - Klinikk for psykisk helsevernPost 2B - Klinikk for psykisk helsevernPost 2B - Klinikk for psykisk helsevern
Post 3A - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-3aPost 3A - Klinikk for psykisk helsevernPPost 3A - Klinikk for psykisk helsevernPost 3A - Klinikk for psykisk helsevernPost 3A - Klinikk for psykisk helsevernPost 3A - Klinikk for psykisk helsevern
Post 3B - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-3bPost 3B - Klinikk for psykisk helsevernPPost 3B - Klinikk for psykisk helsevernPost 3B - Klinikk for psykisk helsevernPost 3B - Klinikk for psykisk helsevernPost 3B - Klinikk for psykisk helsevern
Post 4A - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-4aPost 4A - Klinikk for psykisk helsevernPPost 4A - Klinikk for psykisk helsevernPost 4A - Klinikk for psykisk helsevernPost 4A - Klinikk for psykisk helsevernPost 4A - Klinikk for psykisk helsevern
Post 4B - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-4bPost 4B - Klinikk for psykisk helsevernPPost 4B - Klinikk for psykisk helsevernPost 4B - Klinikk for psykisk helsevernPost 4B - Klinikk for psykisk helsevernPost 4B - Klinikk for psykisk helsevern
Postoperativhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/postoperativPostoperativPPostoperativPostoperativPostoperativPostoperativ
Prestetjenestenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/prestetjenestenPrestetjenestenPPrestetjenestenPrestetjenestenPrestetjenestenPrestetjenesten
Psykiatrisk akuttmottak (PAM)https://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/psykiatrisk-akuttmottak-pamPsykiatrisk akuttmottak (PAM)PPsykiatrisk akuttmottak (PAM)Psykiatrisk akuttmottak (PAM)Psykiatrisk akuttmottak (PAM)Psykiatrisk akuttmottak (PAM)
Radiologisk avdelinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Ruspoliklinikkenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ruspoliklinikkRuspoliklinikkenRRuspoliklinikkenRuspoliklinikkenRuspoliklinikkenRuspoliklinikken
Seksjon Døgnhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/seksjon-dognSeksjon DøgnSSeksjon DøgnSeksjon DøgnSeksjon DøgnSeksjon Døgn
Storby- og flyktningeteam (SOFT)https://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/storby-og-flyktningeteam-softStorby- og flyktningeteam (SOFT)SStorby- og flyktningeteam (SOFT)Storby- og flyktningeteam (SOFT)Storby- og flyktningeteam (SOFT)Storby- og flyktningeteam (SOFT)
Søvnlaboratoriethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/sovnlaboratorietSøvnlaboratorietSSøvnlaboratorietSøvnlaboratorietSøvnlaboratorietSøvnlaboratoriet
TAKO-senterethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/tako-senteretTAKO-senteretTTAKO-senteretTAKO-senteretTAKO-senteretTAKO-senteret
Tolketjenestenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/administrasjonen/tolketjenestenTolketjenestenTTolketjenestenTolketjenestenTolketjenestenTolketjenesten
Unger-Vetlesens Institutthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/unger-vetlesens-instituttUnger-Vetlesens InstituttUUnger-Vetlesens InstituttUnger-Vetlesens InstituttUnger-Vetlesens InstituttUnger-Vetlesens Institutt
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslohttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-gamle-osloVoksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle OsloVVoksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle OsloVoksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle OsloVoksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle OsloVoksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslo
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Grünerløkkahttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-grnerlokkaVoksenpsykiatrisk poliklinikk GrünerløkkaVVoksenpsykiatrisk poliklinikk GrünerløkkaVoksenpsykiatrisk poliklinikk GrünerløkkaVoksenpsykiatrisk poliklinikk GrünerløkkaVoksenpsykiatrisk poliklinikk Grünerløkka
Voksenpsykiatrisk poliklinikk St. Hanshaugenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-st-hanshaugenVoksenpsykiatrisk poliklinikk St. HanshaugenVVoksenpsykiatrisk poliklinikk St. HanshaugenVoksenpsykiatrisk poliklinikk St. HanshaugenVoksenpsykiatrisk poliklinikk St. HanshaugenVoksenpsykiatrisk poliklinikk St. Hanshaugen
Øre-nese-halshttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsØre-nese-halsØØre-nese-halsØre-nese-halsØre-nese-halsØre-nese-hals

Besøksadresser

Geitmyrsveien 45https://lovisenbergsykehus.no/steder/geitmyrsveien-45Geitmyrsveien 45
Hagegata 32https://lovisenbergsykehus.no/steder/hagegata-32Hagegata 32
Høiensalsgt. 74https://lovisenbergsykehus.no/steder/hoiensalsgt-74Høiensalsgt. 74
Lovisenberggata 17https://lovisenbergsykehus.no/steder/lovisenberggata-17Lovisenberggata 17
Lovisenberggata 21https://lovisenbergsykehus.no/steder/lovisenberggata-21Lovisenberggata 21
Spångbergveien 25https://lovisenbergsykehus.no/steder/spangbergveien-25Spångbergveien 25
Trondheimsveien 80https://lovisenbergsykehus.no/steder/trondheimsveien-80Trondheimsveien 80
Ullevålsveien 2https://lovisenbergsykehus.no/steder/ullevalsveien-2Ullevålsveien 2

Fant du det du lette etter?