HELSENORGE

Ønsker du å gjøre en innsats?

Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å utvide laget med flere personer den nærmeste tiden. Vi søker sykepleiere, leger og annet helsepersonell samt ingeniører med medisinteknisk kompetanse.

​Vi søker personell som ikke arbeider i en helseinstitusjon i dag, og som kan begynne i engasjement snarlig.

Se fullstendig utlysning.