HELSENORGE

Om Magnet-prosjektet i Sykepleien.no

"Magnet-sykehus kan bedre trivsel og psykisk helse hos helsepersonell", sier forskningssjef Anners Lerdal. 

Foto: sykepleien.no.