HELSENORGE

Om Åpen dør i Sykepleien.no

Det er publisert en artikkel om Åpen dør ved Lovisenberg i Sykepleien.no - Psykisk helsevern: Åpen dør-policy er mer enn en ulåst dør. 

​Les artikkelen her.

Forfattere:
Anne-Marthe Indregard
Kristin Vegerstøl
Hans Martin Nussle
Grete Meisingset Lund
Nikolaj Kunøe

Illustrasjonsfoto: Mostphotos