HELSENORGE

NPF’s Psykologpris 2022

Even Halland ved Senter for psykisk helse og rus fikk prisen for sitt arbeid med LOVePROM, et digitalt tilbakemeldingssystem der pasientenes sier ifra om hvordan behandlingen virker for dem.

(Foto: Psykologforeningen)

​Les mer på psykologforeningen.no.