Kvalitetsindikatorer - en oversikt

Sammen med alle sykehusene i landet måles vi på en rekke kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator er et mål og gir en pekepinn på kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer kan brukes til å følge med på sykehusets struktur og organisasjon, pasientforløp, og resultatet av helsetilbudet/ytelsen for pasientene.

Helsemyndighetene gjennomfører hver tredje måned en kvalitetssjekk av alle sykehusene i landet med utgangspunkt i nasjonale kvalitetsindikatorer. Hensikten er å synliggjøre kvaliteten overfor pasienter og pårørende. Samtidig er dette et viktig redskap i vårt forbedringsarbeid. Indikatorer kan sjelden stå alene, men kan brukes som ledd i en samlet vurdering. 

Oversikt over indikatorer som sier noe om kvaliteten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.