HELSENORGE

Ressursgruppe for pasient- og pårørendeopplæring

Ressursgruppa for pasient- og pårørendeopplæring består av ett medlem fra hver klinikk og to representanter fra Brukerutvalget. 

Ressursgruppe PPO

Målet er bedre pasient- og pårørendeopplæring. Arbeidet i gruppen er underlagt Fagavdelingen og ledes av pedagogisk rådgiver Kirsti Jenssen.

Ressursgruppen skal stimulere til intern samhandling og videreutvikling av pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i gruppe og bidra til at e-læringskurs gjøres bedre kjent for pasienter og pårørende.

Gruppen skal dessuten bidra til helsepedagogisk opplæring av ansatte. Gruppen skal vektlegge implementering i organisasjonen av kunnskap og erfaringer som utvikles i gruppen.

Fant du det du lette etter?